Planlægning

Her kan du finde information om alt lige fra store byudviklingsprojekter som ’Byen til Vandet’ og ’Randers syd’ over strategisk kommuneplanlægning, byomdannelse, kulturarv og områdefornyelse til konkrete lokalplaner og landzonetilladelser.

Hvordan vil du bo?

Den nye sydlige bydel dækker over et areal, der strækker sig fra Paderup i nord til landsbyen Robdrup. Udviklingen af bydelen ønsker byrådet sker med stor inddragelse af borgerne.

Byen til vandet

Byen Randers skal forbindes med vandet. Sådan lyder Randers byråds vision. Randers har et stor uudnyttet potentiale læs mere om det her.

Lokalplaner

Se de gældende lokalplaner i Randers Kommune. De bestemmer, hvordan et område må anvendes og indrettes fremover.