Sagsbehandlingstider

Det afhænger af planlægningens omfang og indhold, hvor længe det tager at udarbejde og vedtage en lokalplan.

Hvor lang tid tager det?

For ukomplicerede lokalplaner er der en sagsbehandlingstid på ca. 9 måneder.

Komplicerede lokalplaner, og lokalplaner, der forudsætter en væsentlig ændring af kommuneplanen, har en sagsbehandlingstid på 9-12 måneder.

For komplicerede lokalplaner, der forudsætter miljøvurdering og /eller VVM redegørelse kan sagsbehandlingstiden være længere.

Sagsbehandlingstiden regnes fra, planlægningen er blevet igangsat af byrådet, og der er enighed om grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen. Der vil efter igangsætning af planlægning blive udarbejdet et udkast til en tidsplan for den enkelte lokalplan.

Forespørgsler om udarbejdelser af lokalplaner skal ske til plan@randers.dk