Lokalplaner for Randers Kommune

De nyeste lokalplaner står i bunden af oversigten.

  Plan Nr. Navn Anvendelse Område
  Byplv04 Østervangsvej, P. Knudsens vej Boliger og offentligt område Randers 
  Bplv05  Sjællandsgade, Jyllandsgade, Sennelsgade Åben og høj bebyggelse Randers 
  Byplv06 Østervang Bolig og erhverv Randers 
  Byplv07 Mariagervej, Glarbjergvej Erhvervsområde Randers
  Byplv08 Nørrebrogade, Fuglebakken, Nattergalvej Boligområde Randers
  Byplv10 Sct. Peders Gade, Vester Allé  Offentligt formål 
(teknisk skole, handelsskole m.v.)
Randers  
  Byplv11 Karetmagervej, Gørtlervej Boligområde Randers
  Byplv13 Hobrovej, Gl. Hobrovej Boligområde Randers
  Byplv14 Sct. Peders Gade, Vinkelvej Etageboligbebyggelse Randers
  Byplv16 Syd for jernbanestationen Erhvervsområde Randers
  Byplv17 Hammelvej, Bøsbrovej Bolig og erhverv Randers
  Byplv18 Vorup syd Boligområde Vorup
  Byplv19 Ørneborgvej  Erhvervsområde  Kristrup
  Byplv20 Hammelvej, Århusvej Center- og boligområde Paderup
  Byplv21 Platanvej, Marienborgvej Boligområde Randers 
  Byplv22 Haslund by Boligområde Haslund
  Byplv23 Hobrovej, Fiskergårdsvej, Borup Allé Boligområde Helstedgård
  Byplv24 Nordskellet, Mariagervej Erhvervsområde Randers
  Byplv26 Østervangsvej, Skovlyvej  Centralsygehuset Randers
  Byplv27 R. Hougårdsvej Tirsdalens Skole Kristrup
  Byplv28 Adelgade, Vestervold Bolig og erhverv Randers
  Byplv29 Helstedvej, Morelvej og Kvædevej Parcelhusområde Helsted
  Byplv30 Glarbjergvej, Midgårdsvej og Mimersvej Parcelhusområde Randers
  Byplv31 Ellegårds Allé Erhvervsområde Kristrup
  Byplv32 Kertemindevej Erhvervsområde Vorup 
  Byplv33 Paderup Boulevard, Minervavej, Apollovej  Undervisnings- og skoleområde Paderup 
  Byplv34 Boghvedevej Boligområde Randers
  Byplv36 Neder Romalt Boliger Randers
  Byplv37 Trekantområdet Erhverv Vorup
  Byplv39 Thorsgade, Kasernevej, Sandgade Offentligt område (Sct. Mikael Skole) Randers
  101 Platanvej Boliger Randers
  102 Hadsundvej Boliger Randers
  103 Bøsbrovej, (version a) Boliger og erhverv Vorup
  104 Spjalshøj Boliger Romalt
  105 Neder Romalt Boliger Romalt
  106 Stakhaven Boliger Randers
  109B Schousgade, (version B) Boliger/bevaring Randers
  110 Kraftvarmeværket Offentlig formål Randers
  111 Trekantområdet Erhverv Vorup
  112 Glarbjergvej Boliger Randers
  113 Christiansminde Boliger Romalt
  114 Apotekerstræde Boliger og erhverv Randers
  115 Asser Rigs Vej Boliger Kristrup
  117 Amtsgymnasiet i Paderup Offentlig formål Paderup
  118 Børnegården Nyvang Børneinstitution Randers
  119 Vangdalen Boliger Randers
  120 Udbyhøjvej 62 Butiksformål Drbg
  121 Hotel Viking Bolig/erhverv Randers
  122 Lossepladsen Offentlig formål (park) Kristrup
  123 Christianelund Boliger Romalt
  124 Molsvej Boliger Vorup
  126 Merkurvej Serviceformål Paderup
  127 Idasminde Boliger Romalt
  128 Børneinstitution Romalt Institutioner Romalt
  130 Rugårdsvej Boliger Drbg.
  132 Garnisonsvej Institution (plejehjem) Randers
  133 Kolonihaver Offentlig formål (kolonihaver) Vorup
  134 Administrationsbygningen 2. etape Offentlig formål Randers
  137 Løvenholmvej Boliger Randers
  138 Kontrolleret Losseplads Offentlig formål (losseplads) Kristrup
  139 Rasmusminde Boliger Romalt
  140 Koglevænget Boliger Hornbæk
  141 Hjørringvej Boliger Vorup
  142 Århusvej/Strømmen Udvidelse landevej Århus-Randers Randers
  143 Parkvænget Boliger Hornbæk
  144 Flyveaskedepot Deponeringsplads Robdrup
  145 H. C. Andersensvej Boliger Hornbæk
  146 Provstegade Centerformål (butik/erhverv/bolig) Randers
  147 Transmissionsledning Offentlig formål (fjernvarme) Randers
  149 Handelsskole i Paderup Offentlig formål (skole) Paderup
  150 Teknisk Skole Offentlig formål (skole) Randers
  151 St. Rosengård Bolig og erhverv Randers
  152 Herredsfogedvej Boliger Randers
  153 Mærsk Andersens Vej Boliger Randers
  154 Hvilehøj Boliger Randers
  156 Skovlund Boliger Vorup
  159 Odasminde Boliger Romalt
  160 Scandia Erhvervsformål Drbg
  161 Firmasporten Offentlig formål (idrætsanlæg) Hornbæk
  162 Kertemindevej Erhvervsformål Vorup
  163 Sct. Clemens Kirke Offentlig formål (kirke) Randers
  164 Thor Erhvervsformål Randers
  166 Dalinsvej Boliger Hornbæk
  167 Junchers Hjørne Bolig/erhverv Randers
  168 Møllevej Boliger Hornbæk
  169 Carl Plougs Vej Boliger Hornbæk
  171 Dalumvej Boligformål Vorup
  172 Søren Møllers Gade Offentlig formål (ældreinstitution) Randers
  173 Løvenholmvej II Boliger Randers
  174 Vester Tværvej Boligformål Randers
  175 Mejerigrunden Bolig/erhverv Randers
  176 Storegade Bolig/erhverv Randers
  177 Apollovej Boliger Paderup
  178 Fladbrovej Boliger Hornbæk
  179 Centralrenseanlæg Offentlig formål (renseanlæg) Kristrup
  180 Agerskellet Bolig/erhverv Randers
  189 Oust Møllevej Boliger Hornbæk
  191 Dronningborg Maskinfabrik Erhverv og offentlig formål Drbg
  192 Køreteknisk Anlæg Offentlig formål Randers
  193 Fredensgade Boliger Randers
  194 Flyvepladsen Offentlig formål Randers
  195 Fiskergården Boliger Helsted
  196 Chr. Winthers Vej Boliger Helsted
  197 Gl. Stationsvej Bolig/erhverv (plejehjem) Randers
  198 Rahrseje Boliger Drbg
  199 Spulefelter Tekniske formål (spulefelt) Rom.enge
  200 Administrationsbygningens 3. etape Offentlige formål og bolig/erhverv Randers
  201 Lisesminde Boliger Romalt
  202 Moto-cross banen ved Brusgård Offentlige formål (sportsanlæg) Brusgård
  204 Midtvejs Bolig og erhverv Råsted
  205 Winthersvang Offentlige formål (kollektivboliger) Randers
  206 Dagligvarecenter Indkøbs-servicecenter (føtex) Randers
  207 Danar Boliger Drbg
  208 Buchtrup Servicecenter og boliger Randers
  210 Selandersvej Boliger (tæt/lav) Hornbæk
  211 Tinghøjvej Boligformål (tæt/lav) Råsted
  212 Herosvej Boligformål Paderup
  213 Venusvej Boligformål (åben/lav) Paderup
  214 Athenevej Boligbebyggelse Paderup
  215 Musik- og teaterhus Offentlige formål Randers
  216 Erhvervsområde ved Viborgvej Erhvervsformål Hornbæk
  217 Kærgade/Fjordvang Boligformål Vorup
  218 Erhvervsområde Hammelvej Erhvervsformål Vorup
  219 Hindbærvej Boligformål (åben/lav) Helsted
  222 Tritonvej Boligformål (tæt/lav) Paderup
  224 Fredensgade Syd Boligformål (byfornyelse) Randers
  225 Sennelsgade Byfornyelse Randers
  226 Løgstrup-Grunden Offentlig formål (park) Randers
  227 Randers Havn, Udvidelse Havneformål Randers
  228 Frugthaven Boligformål og offentlig formål Hornbæk
  232 Banespor i Vorup Offentlige formål (jernbane) Vorup
  234 Naturområde og ridecenter Offentlig formål (ridecenter og skov) Paderup
  236 Flyvervej Offentlige formål (ældreboliger) Randers
  238 Kertemindevej II Erhvervsformål Vorup
  239 Engboulevarden 30, 2. etape Kontor/forretning Kristrup
  240 Frederiksdalvej, 2. etape Erhvervsformål Vorup
  241 Støttepunkt - Neder Hornbæk Boligformål Hornbæk
  243 Enghøj Kirke Offentlige formål (kirke/park) Helsted
  244 Bybusterminal Offentlige formål Randers
  247 Helenestræde Centerformål (byfornyelse) Randers
  248 Landsbyen Råsted II Lokalcenter (bevaring/udbygning) Råsted
  249 Tirsdalen (plejehjem) Offentlige formål Kristrup
  250 Sdr. Borup industriområde II Erhvervsformål Sdr. Borup
  251 Randers Storcenter Butikscenter Paderup
  252 Mosevænget II Boliger Hornbæk
  253 Bakkegården Offentlige formål (ældreboliger) Randers
  254 Boldbane i Helsted Offentlig formål (idrætsanlæg) Helsted
  255 Politigården i Randers Offentlige formål Randers
  256 Innovation, Blommevej Erhvervsformål Randers
  257 Højriis, Udbyhøjvej Bolig og erhverv Drbg
  259 Ullersvej, afd. 4 Boligformål Randers
  261 Ringboulevarden Regulering af restarealer Randers
  263 Vedøvej Offentlige formål (børneinstitution) Drbg
  264 Frugthaven 2. etape Boliger og offentlig formål Hornbæk
  265 Boligbebyggelsen på Teglvej Boligformål Dronningborg
  266 Institution i Slyngborggade Offentlig og rekreativ formål Randers
  267 Ungdomsboliger ved Vestervold Ungdomsboliger og undervisningsformål Randers
  268 Rahrseje, område G - 1. etape Boliger Dronningborg
  269 Gl. Romaltvej Boliger og offentlig formål Romalt
  270 Villaer i Hornbæk Boliger Hornbæk
  271 Frederiksdalvej, 1. etape Erhvervsområde Vorup
  272 Rahrseje, 2. etape Boliger og offentlig formål Drbg
  273 Enghøj Boligformål Helsted
  275 Vindmølleområde ved Kondrup Vindmølleområde Kondrup
  276 Sjællandsgade - ældreboliger Boliger (ældre) Randers
  277 Skovhulevej Boligformål Hornbæk
  278 Randers Regnskov Ekspansiv Offentlige, rekreative formål Randers
  280 Sparekassen Kronjylland Service og rekreativt område Randers
  281 Bofællesskab ved Høvejen Offentlig formål (bofællesskab) Vorup
  282 Brusgård Skoleformål Brusgård
  283 Merkurvejs forlængelse Serviceområde Paderup
  284 Seniorboliger i Hornbæk Seniorboliger Hornbæk
  286 Bolig/erhverv i Tøjhushavekvarteret Bolig og erhverv Randers
  288 Hermann Stillings Vej Boliger (etagebebyggelse) Randers
  290 Kjølvejen Boliger og off. formål Hornbæk
  291 Underværket Bolig og erhverv Randers
  292 Plejeboliger v. Borupvænget Off. formål (plejehjem) Helsted
  293 Tøjhuset Bolig og erhverv Randers
  294 Pieren Havneformål Randers
  295 Brødregade - Rådhusstræde Forretningskompleks og boliger Randers
  296 Afleveringsplads for private husstande Afleveringsplads husstandsaffald Kristrup
  297 Dytmærsken Service og boliger Randers
  299 Nyborgvej Udv.af byggemarked - rekreative arealer Vorup
  300 Mælkecentralen Boligområde Randers
  302 Staldgårdsgade Byfornyelse Randers
  303 Bolig-erhverv på Østervold Ny bebyggelse og gårdrum Randers
  304 Hospitalsgade II Bolig og erhverv Randers
  305 Fragtmandsgrunden Toldbodgade Boliger (etagebyggeri) Drbg
  307 Udvidelse af Golfbanen Rekreativt område Hornbæk
  308 Thetisvej Boliger (åben/lav) Paderup
  309 Midtbyen Regulering bolig/erhverv, facader Randers
  320 Marsvej Offentlig formål (parkering) Paderup
  322 Rebslaaeriet Boligområde Randers
  323 Landsbyen Lem Bolig/erhverv Lem
  324 Boliger ved Rebslagervej Boligformål Randers
  325 Panvej II Boliger Paderup
  327 Tyvdalen Boliger (etagebyggeri) Vorup
  328 Boligområde på Energivej Boliger Randers
  329  Trafikcentral i Sdr. Borup Tankstation - pendlerparkeringsplads Sdr. Borup
  330 Seniorboliger i Nordbyen Boligformål (seniorboliger) Randers
  331 Ledavej Boligområde Paderup
  334 Butik i Jernbanegade Serviceformål og dagligvarebutik Randers
  335 Tjærbyvang Boligformål Drbg
  336 Boliger nord for Golfbanen Boligformål Hornbæk
  337 Midtvejs II Bolig og erhverv Råsted
  339 Vasen Boliger Randers
  340 Markedsgade 8-10 Bolig og erhverv Randers
  342 Afroditevej Boliger Randers
  345 Galateavej Boliger Paderup
  346 Boliger ved Højtoftegade Boliger Vorup
  347 Dagligvarebutik på Bøsbrovej Dagligvarebutik Vorup
  348 Dagligvarebutik ved Oust Møllevej Dagligvarebutik Helsted
  350 Elektravej Boliger Paderup
  351 Lindholt, 1. etape Boliger Romalt
  352 Museumspladsen Offentlige formål Randers
  353 Moseblokker Boliger Haslund
  354 Dalager/Bjørnsager Bolig og erhverv Haslund
  355 Højmark Boligområde Randers
  356 Boliger i Helsted Boliger Helsted
  357 Erhvervsområde ved Sdr. Borup Erhvervsområde Sdr. Borup
  358 Hammelvej Beplantning - retningslinier Kristrup
  359 Randers Kaserne Bolig og erhverv Randers
  360 Henriettelund Boliger Vorup
  361 Mariagervej 245 Erhverv Randers
  501 Frederiksdalvej Erhverv Randers
  503 Lindholt 2. etape Boligområde Romalt
  504 Thorsgade 16 Bolig og erhverv Randers

 

506

Tjærbyvang II 
bilag 1-2-3KP tillæg 74

Boligområde Dronningborg
  507 Burschesgade 3-5 Bolig og erhverv Randers
  508 Thors Bakke  
bilag 1 - bilag 2 - bilag 3 - bilag 4
Bolig og erhverv Randers
  511 Juventusvej II, AFLYST Serviceerhverv Paderup
  512 Nedre Vej 96, Albæk Boligområde Albæk

 

513

Sportscollege

Bolig og erhverv Randers
  514 Grønhøj Boligområde Langå
  516 Udvidelse af Virkevangen ved Gl. Grenåvej/Grenåvej Erhvervsområde Assentoft
  518 Viborgvej  Erhvervsområde Randers
  520

Vester Altan området
Bilag 5

Boligområde, offentlige formål, rekreative områder Randers
  521 Gydegårdsvej Boligområde Jebjerg
  523 Erhvervsområde mellem Sdr. Borup og Gl. Århusvej Erhvervsområde Syd for Sdr. Borup
  526 Lagerhal for museumstog Teknikområde Randers
  528 Naturskolen Naturområde Randers
  529 Sognegård ved Hornbæk Kirke Offentligt område Hornbæk
  530 Jordbærvangen Boligområde Randers
  531 Boliger ved Drastrup  Boliger Drastrup
  532 Stevnstrup Nord Boligområde Stevnstrup
  533 Biolager på Pieren Erhvervsområde

Randers

  534 Udvidelse af Regionshospitalet Offentligt formål Randers
  535 Boligområde ved Høgshøj Boligområde Spentrup
  537      Boligområde i Øster Bjerregrav Boligområde Randers
  538 Boligområde ved Bakkegårdsvej Boligområde Øster Tørslev
  539 Toften II Boligområde Langå
  540 Skovboulevarden Bolig og erhverv Stevnstrup
  541 Østervold Regulering af liberale erhverv i stueetage Randers
  545  Vestergade 26-30 Boligområde Randers
  546 Juventusvej III Offentligt formål Paderup
  547 Hestehaven, Albæk Fritidshusbebyggelse   
  548 Randers Regnskovs udvidelse på "Snepladsen" Offentlige rekreative formål Randers
  549  Detailhandel i Paderup Serviceområde Randers
  550 Drastrupgårdsvej Boligområde Drastrup
  552 Godset i Langå II Boligområde Langå
  554 Christineberg Boligområde Randers

 

556

Juventusvej IV, tømmerhandel, byggecenter m.m. Erhvervsområde Paderup
  557 Boligområde ved Tjærby Dige  Boligområde  Dronningborg
  565 Vindmøller ved Allestrupgård Teknisk anlæg  Allestrupgård 
  567 Udvidelse af Randers Havn Erhverv Randers 
  568 Boliger ved Skolevej Boligområde  Drastrup
  569 

Boligområde ved Mosevænget Boligområde Hornbæk
  570 Boliger på den gamle Falbe grund Bolig og erhverv Randers
  571 Boligområde ved Ny Nedergårdsvej Boligområde Paderup
  572 Boliger ved Erik Klippingsvej Boligområde Kristrup
  573 Vindmøller ved Trikelshøj  Teknisk anlæg Fårup 
  578 Randers Svømmebad Offentlige formål Randers
  580 Spulefelt Romalt Enge  Tekniske formål Romalt 
  581 Thors Bakke Blandet bolig/erhverv Randers
  588 Randers Stadion, Nordtribunen Offentlige formål Randers
  589 Spulefelt Drastrup Enge  Tekniske formål Randers
  590 Boliger nord for Rosenholmvej Boligområde Randers
  591 Boliger ved Påskeliljevej  Boligområde  Ø. Bjerregrav 
  593 Boliger på Tyvdalen II  Boligområde Vorup
  597 Boliger ved Haslund Præstegård  Boligområde Haslund
  598 Boligområdet Trejgaardsvej  Boligområde Stevnstrup
  599 Vandtårnet på Hadsundvej  Boligområde  Randers 
  600  Boligområde ved Munkdrup  Boligområde  Munkdrup
  606 Solvarmeanlæg i Langå  Teknisk anlæg  Langå 
  607 P-Huset ved Rosenørnsgade Offentlige formål Randers
  610 Boliger i Søren Møllers Gades Skole  Boligområde Randers
  611 Kongens Ege og Skovbakken Boliger og erhverv  Randers
  612 C. la Cours Skole Boligområde  Randers 
  613 Hotel ved Randers Svømmebad Byformål hotel  Randers 
  614 Boligområde i Haslund  Boligområde  Haslund 
  617 Engboulevarden Erhverv, undervisning Kristrup
  618  Markedspladsen Boligområde  Randers
  619  Langvang Offentlige formål  Randers
  620 Boliger og idrætsanlæg i Over Hornbæk Boliger og idrætsanlæg Over Hornbæk
  621 Boliger på Mejerigrunden i Råsted Boligområde Råsted
  622 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej  Boliger og erhverv Over Hornbæk
  623 Juventusvej V område til erhverv og butikker til særlig pladskrævende varegrupper Erhverv Paderup
  624 Offentlige formål i Nyvangsområdet Offentlige formål Randers
  628 Et solcelleanlæg ved Mejlby Teknisk anlæg Mejlby
  629 Et solcelleanlæg ved Gimming Teknisk anlæg Gimming
  630 Et solcelleanlæg ved Rejstrup Teknisk anlæg Rejstrup
  631 Dronningborg Maskinfabrik og Idrætscenter Blandet bolig og erhverv Dronningborg
  632 Boliger på den tidl. Falbegrund Boliger Randers
  633 Tøjhuset og Tøjhushaven Boliger og rekreativt anlæg Randers
  635 Tradium Boliger Randers
  636 Hobrovejens Skole Offentlige formål Randers
  637 For området ved Randers Stadion Offentlige formål Randers
  638 Et boligområde ved Storegade i Assentoft Boligområde Assentoft
  641 Boligområdet Søringen i Havndal Boligområde Havndal
  642 Erhvervsområde ved Hadstenvej, Sønder Borup Erhverv Sønder Borup