Gældende lokalplaner

Her kan du finde lokalplaner, der er udarbejdet både før og efter kommunesammenlægningen. De nye lokalplaner findes under Randers Kommune, mens de ældre lokalplaner findes under den gamle kommunes navn.