Lokalplan

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og indrettes fremover. En lokalplan medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Sagsbehandlingstider

Det afhænger af planlægningens omfang og indhold, hvor længe det tager at udarbejde og vedtage en lokalplan.

Lokalplaner i høring

Lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg fremlægges i høring i mindst 8 uger efter planlovens § 24. Alle der berøres direkte af forslagene eller har en særlig interesse i det dvs. bl.a. ejere, lejere, brugere, interesseorganisationer og andre myndigheder bliver orienteret direkte.