Lokalplan

Lokalplaner er mere detaljerede end kommuneplaner og fastlægger udviklingen for et bestemt område i kommunen. Det er byrådet, der udarbejder og vedtager lokalplaner.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og indrettes fremover. En lokalplan medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Gældende lokalplaner

Her kan du finde lokalplaner, der er udarbejdet både før og efter kommunesammenlægningen. De nye lokalplaner findes under Randers Kommune, mens de ældre lokalplaner findes under den gamle kommunes navn.

Sagsbehandlingstider

Det er forskelligt fra projekt til projekt, hvor lang tid det tager at udarbejde og vedtage en lokalplan. Det afhænger bl.a. af planlægningens omfang og indhold, borgerinddragelsen, behovet for miljøvurdering og planlovens høringsfrister.

Lokalplaner i høring

Forslag til lokalplan og forslag til tillæg til kommuneplan fremlægges i høring efter planlovens § 24. Alle der berøres direkte af forslagene eller har en særlig interesse i det dvs. bl.a. ejere, lejere, brugere, interesseorganisationer og andre myndigheder bliver orienteret direkte.

Samarbejde om lokalplanlægning

Har du et spændende projekt du gerne vil realisere eller en spændende byggegrund, vil vi gerne give dig de bedste forudsætninger for at nå i mål med en lokalplan, der kan bane vejen for dine visioner.