Nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Mens de fredede bygninger administreres af Kulturarvsstyrelsen - dvs. Staten, administreres de bevaringsværdige bygninger i kommunerne. Kommunerne udpeger bygninger som bevaringsværdige. Dette sker enten i kommuneplanen eller ved at udarbejde bevarende lokalplaner, der skal sikre bygningerne. 
Forskellen på en fredet bygning og en bevaringsværdig bygning er, at de fredede bygninger har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af national betydning, mens de bevaringsværdige bygninger har regional eller lokal betydning. En fredning gælder for hele bygningen, såvel det ydre som det indre, mens en udpegning som bevaringsværdig bygning alene vedrører bygningens klimaskærm - altså bygningens ydre.

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger, der ikke allerede via en lokalplan er beskyttet mod nedrivning, er underlagt bygningsfredningsloven kapitel 5.

Dette indebærer, at der først skal gennemføres en mindst fire uger lang offentlig høring af den ansøgte nedrivning. Randers Kommune skal derpå beslutte, om kommunen vil nedlægge et forbud mod den ønskede nedrivning.

Hvis nedrivningen forbydes, skal kommunen efterfølgende udarbejde en lokalplan for ejendommen.