Er dit hus bevaringsværdig?

Hvis du ønsker at ombygge, tilbygge eller nedrive din bevaringsværdige bygning, så kontakt plan@randers.dk og beskriv dit projekt.

Hvis du er i tvivl om, om din ejendom allerede er registreret som bevaringsværdig, så kan du søge i kortet nedenfor. I kortet kan du søge på ejendommens adresse eller matrikelnummer.

Randers Kommune tager forbehold for, at der kan være bevaringsværdige bygninger, som ikke fremgår af kortet. Er du i tvivl, kontakt plan@randers.dk

Når bygningerne er registreret efter SAVE-metoden, fremgår de af Slots- og Kulturstyrelsens register over fredede og bevaringsværdige bygninger.

Du vil således her kunne se, hvilken bevaringsværdi din bygning har. En bygning er dog formelt først udpeget som bevaringsværdig, når den er udpeget i kommuneplanen eller en lokalplan.

Slots- og Kulturstyrelsens register