Lokalplan 79 - Vestrup

Formålet med lokalplanen er at bevare og forskønne Vestrup samt arbejde på at finde nye funktioner til de bevaringsværdige landbrugsbygninger. Man ønskede desuden at bevare naturen i og omkring Vestrup samt finde placering for et begrænset antal nye boliger som i skulle indordne sig karakteren og identiteten i landsbymiljøet.

Lokalplan 79 - Vestrup