Lokalplan 547 - Hestehaven, Albæk

Hestehaven er udpeget til kulturmiljø og rummer små jagt- og fiskehytter på typisk 15-30 m2 i lette materialer.

Den gældende lokalplan afgrænser området og har til formål at sikre at bebyggelsens omfang og karakter fastholdes.

Lokalplan 547 - Hestehaven, Albæk