Lokalplan 520 - Vester Altan Området

Planen har været med til at sikre den fremtidige bevaring af områdets specielle udtryk. Dette har også haft værdi for de forskellige grundejere som gennem planen er hjulpet til at forstå den bygning de ejer og til at vælge materialer og metoder i forbindelse med renoveringer.

Lokalplan 520 - Vester Altan Området