Lokalplan 359 - Randers Kaserne

Randers Kaserne blev opført i årene 1940-41 som et harmonisk anlæg i røde tegl efter en stram, geometrisk plan, hvor bygningerne indordnede sig et stramt vejsystem omkring åbne pladser. Den gamle kaserne skal leve videre med nye funktioner i bygningerne. Planen tænkes virkeliggjort ved bevaring og indretning af flere af de eksisterende bygninger samt nyopførelser.

Lokalplan 359 - Randers Kaserne