Lokalplan 323 - Landsbyen Lem

Lokalplanens formål er at sætte fokus på bebyggelse af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi , samt sikrer at ny bebyggelse følger det karakteristiske bevaringsværdige bebyggelsesmønster. Lokalplanen åbner mulighed for nye udstykninger til boligformål og sikrer, at ny bebyggelse tilpasses det eksisterende landsbymiljø. Lokalplanen medvirker således til at opretholde og styrke landsbyens karakter.

Lokalplan 323 - Landsbyen Lem