Lokalplan 309 - Midtbyen

Lokalplanen har til hensigt at fastholde og udvikle et harmonisk bybillede, gade- og gårdmiljø i Randers Midtby. I Randers midtby er der mange gadeforløb, som ikke har ændret sig siden middelalderen. Det betyder ikke, at alle bygninger er ”oprindelige”, snarere at udskiftningerne de fleste steder er sket lidt efter lidt. Fremadrettet vil lokalplanen netop sikre at ændringer af bebyggelsens ydre fremtræden sker på en måde, så den enkelte bygnings facade tilpasses gaderummets eller gårdens arkitektoniske helhed.

Lokalplan 309 - Midtbyen