Vindmøllerådets medlemmer

Formand

Claus Omann Jensen (V)

Repræsentanter fra Miljø- og Teknikudvalget            

Jens Peter Hansen (V)

Torben Hansen (A)

Lars Søgaard (V)

Repræsentanter fra Kultur- og fritidsudvalget

Mogens Nyholm (B)

Repræsentant fra LAG Randers

Medlem af LAG bestyrelsen

Fra 'Det grønne råd'

Solveig L. Sørensen

Vindmøllerådets sekretariat

Mette Risager (LAG)

Ane Nørholt Foghmar (Plan i Miljø og Teknik, Randers Kommune)

Birgitte Strøbeck (Børn, Skole og Kultur, Randers Kommune)

Line Marie Sørensen (Sekretariatet, Erhverv og Udvikling, Randers Kommune)