Ansøgning til vindmøllerådet

Vindmøllerådet har åbent for ansøgninger. ansøgningsfrist 18. november 2016 kl. 12.00

Randers Kommunes Vindmølleråd modtager ansøgninger om støtte til nye almennyttige aktiviteter og projekter med henblik på at fremme lokal accept af vedvarende energi.

Nedenstående findes ansøgningsskema og budgetskabelonen, samt retningslinjer og kriterier for ansøgningsrunden 2016. 

  • Beløbsgrænse ved ansøgning; max. 250.000,- kr. pr. projekt

Desuden ser Vindmøllerådet positivt på:

  • ansøgninger hvor der er medfinansiering fra andre partnere/fonde i projektet.
  • ansøgninger der aktiverer og engagerer de lokale borgere i gennemførelsen af projektet.
  • projekter der er forankret i landdistrikterne og/eller i vindmøllernes område.

Alle foreninger og interessegrupper i Randers Kommune kan søge Vindmøllerådet.

Hent ansøgningsskemaet her

Hent budgetskabelonen her

Har du spørgsmål vedrørende Vindmøllerådet, er du velkommen til at kontakte rådets sekretariat på mail mfh@randers.dk.

Ansøgningen sendes til mfh@randers.dk

Alle ansøgere vil få en kvittering for modtagelse efter ansøgningsfristen