Ansøgning til vindmøllerådet

Vindmøllerådet har ikke åbent for ansøgninger i øjeblikket. Ordningen udløber 21. februar 2018, og Randers kommune har disponeret sine midler i puljen. Det forventes derfor ikke at der kommer en ny runde i vindmøllerådet. Oplysninger offentliggøres løbende her på siden.

Randers Kommunes Vindmølleråd modtager ansøgninger om støtte til nye almennyttige aktiviteter og projekter med henblik på at fremme lokal accept af vedvarende energi.

Vindmøllerådet har ved de seneste ansøgningsrunder haft nedenstående kriterier og prioriteringer.

Beløbsgrænse ved ansøgning har tidligere været max. 250.000 kr. pr. projekt, men I kan skrive et større beløb på ansøgningen.

Desuden har Vindmøllerådet set positivt på:

  • ansøgninger hvor der er medfinansiering fra andre partnere/fonde i projektet.
  • ansøgninger der aktiverer og engagerer de lokale borgere i gennemførelsen af projektet.
  • projekter der er forankret i landdistrikterne og/eller i vindmøllernes område.

Alle foreninger og interessegrupper i Randers Kommune kan søge Vindmøllerådet.

Det er vindmøllerådet der udvælger og prioriterer projekterne som indstilles til tilsagn fra Grøn Ordning, ud fra de indkomne ansøgninger.

Har du spørgsmål vedrørende Vindmøllerådet, er du velkommen til at kontakte rådets sekretariat på lms@randers.dk eller 2057 3090