Ansøgning til vindmøllerådet

Vindmøllerådet har åbent for ansøgninger med frist d. 2. oktober 2017. Fordi ordningen udløber 21. februar 2018 og fordi den nye vindmølleplan ikke er endeligt vedtaget endnu, gælder der særlige omstændigheder ved denne runde. Oplysninger offentliggøres løbende her på siden.

Randers Kommunes Vindmølleråd modtager ansøgninger om støtte til nye almennyttige aktiviteter og projekter med henblik på at fremme lokal accept af vedvarende energi.

Ansøgningsrunden i 2017 er anderledes end tidligere år, da ordningen udløber 21. februar 2018 og nye vindmøller stadig er i planlægningsfasen.

Vindmøllerådet har ved de tidligere ansøgningsrunder haft nedenstående kriterier og prioriteringer. Pga. de særlige omstændigheder ved denne runde forventes det, at disse ikke kommer til at have samme vægtning som tidligere.

Beløbsgrænse ved ansøgning har tidligere været max. 250.000 kr. pr. projekt, men I kan skrive et større beløb på ansøgningen.

Desuden ser Vindmøllerådet positivt på:

  • ansøgninger hvor der er medfinansiering fra andre partnere/fonde i projektet.
  • ansøgninger der aktiverer og engagerer de lokale borgere i gennemførelsen af projektet.
  • projekter der er forankret i landdistrikterne og/eller i vindmøllernes område.

Alle foreninger og interessegrupper i Randers Kommune kan søge Vindmøllerådet.

Det er vindmøllerådet der udvælger og prioriterer projekterne som indstilles til tilsagn fra Grøn Ordning, ud fra de indkomne ansøgninger.

Her finder du slides fra borgermødet d. 5. september 2017, som uddyber de særlige omstændigheder ved denne runde.

Ansøgning

Her finder du ansøgningsskema og budgetskabelonen for ansøgningsrunden 2017.

Hent ansøgningsskemaet her

Hent budgetskabelonen her

Ansøgningen sendes til lms@randers.dk senest d. 2. oktober 2017.

Alle ansøgere vil få en kvittering for modtagelse efter ansøgningsfristen. 

Har du spørgsmål vedrørende Vindmøllerådet, er du velkommen til at kontakte rådets sekretariat på lms@randers.dk eller 2057 3090