Vindmøller i drift

Randers Kommune har udarbejdet Klimaplan 2030, som er en handlingsplan vedrørende klimamål og implementering af CO2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Som det fremgår af Klimaplanen har Regeringen ifølge Energipolitisk Redegørelse 2009 en vision om at undgå fossile brændsler på lang sigt og basere Danmarks energiforsyning på 100 procent vedvarende energi.

Randers Byråd vedtog i 2010 en Miljø- og Naturpolitik, der blandt andet indebærer, at CO2 i kommunen skal nedbringes med 75 procent inden 2030, og 75 procent af energiforbruget skal senest i 2030 komme fra vedvarende eller fra CO2-neutral energi.

Byrådet ønsker at udnytte vindpotentialet i kommunen og dermed mulighederne for at bidrage yderligere til en bæredygtig udvikling med nedbringelse af CO2-udledningen.

På nuværende tidspunkt, pr. januar 2017, er der opstillet 121 vindmøller i Randers Kommune. (Møller med en kapacitet på over 0,5 MW)

En enkelt af de 121 møller er opstillet ved den tidligere produktionsbygninger ved Vestas på Alsvej i Randers. De resterende 120 møller er fordelt på de 23 nedenstående vindmølleområder:

Vindmølleområdet Albæk

Her er der opført 5 vindmøller i 1997. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,6 MW og en totalhøjde på 67,5 m.

Årsproduktion i 2012 har for de 5 vindmøller været på 5,5 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.373 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 3 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 1997 til 2013 produceret 81,4 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 20.354 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år, hvilket svarer til cirka 45 % af kommunens husstande.

Vindmølleområdet Allestrupgaard

Her er der opført 6 vindmøller i 1999. Vindmøllerne har en kapacitet på 2,0 MW, en rotordiameter på 90,0 m og navhøjde på 80,0 m og dermed en totalhøjde på 125 m.

Møllerne ved Allestrupgaard blev tilsluttet i perioden mellem den 13. juli 2015 og den 23. juli 2015.

Årsproduktion i 2016 har for de 6 vindmøller været på 39,4 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 9.845 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 21 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmølleområdet Askildrup

Her er der opført 3 vindmøller i år 2000. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,9 MW og en totalhøjde på henholdsvis 70,0 m og 70,49 m.

Årsproduktion i 2012 har for de 3 vindmøller været på 5,1 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.269 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 3 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 2000 til 2013 produceret 60,8 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 15.208 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år, hvilket svarer til cirka 34 % af kommunens husstande.

Vindmølleområdet Bjerregrav

Her er der opført 4 vindmøller i 1999. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 69,0 m.

Årsproduktion i 2012 har for de 4 vindmøller været på 5,5 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.375 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 3 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 1999 til 2013 produceret 72,9 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 18.216 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år, hvilket svarer til cirka 40 % af kommunens husstande.

Vindmølleområdet Dalbyneder

Her er der opført 5 vindmøller i 1998. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,66 MW og en totalhøjde på 68,5 m.

Årsproduktion i 2012 har for de 5 vindmøller været på 7,1 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.781 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 3 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 1998 til 2013 produceret 95,6 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 23.888 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år.

Vindmølleområdet Dalbyover

Her er der opført 4 vindmøller i 2000. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 69 m.

Årsproduktion i 2012 har for de 4 vindmøller været på 7,0 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.749 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 4 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 2000 til 2013 produceret 83,5 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 20.887 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år.

Vindmølleområdet Drageshøj

Her er der opført 3 vindmøller i 1999. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 69 m.

Årsproduktion i 2012 har for de 3 vindmøller været på 4,4 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.088 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 2 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 1999 til 2013 produceret 56,7 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 14.164 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år, hvilket svarer til cirka 31 % af kommunens husstande.

Vindmølleområdet Gunnerup Mose

Her er der opført 2 vindmøller i år 2000. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,9 MW og en totalhøjde på 70,0 m.

Årsproduktionen i 2012 har for de 2 vindmøller været på 3,3 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 829 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 2 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 2000 til 2013 produceret 37,7 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 9.431 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år, hvilket svarer til cirka 21 % af kommunens husstande.

Vindmølleområdet Haslund Kær

Her er der opført 3 vindmøller i 2013. Vindmøllerne har en kapacitet på 2,0 MW, en rotordiameter på 90 m og en totalhøjde på 125 m.

Møllerne ved Haslund Kær blev officielt tilsluttet den 29. juni 2013.

Vindmølleområdet Hestehøj

Her er der opført 5 vindmøller i 1998. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 69 m.

Årsproduktion i 2012 har for de 5 vindmøller været på 7,3 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.823 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 4 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 1998 til 2013 produceret 103,8 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 25.958 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år, hvilket svarer til cirka 58 % af kommunens husstande.

Vindmølleområdet Ilshøj

Der er etableret 7 vindmøller på én række i nordvestlige retning. Vindmøllerne har en rotordiameter på 93 m og maksimal højde på 127 m.

Randers Kommune har givet VVM-tilladelse til vindmølleprojekt Ilshøj den 29 . november 2011.

Ilshøj-møllerne blev officielt tilsluttet den 13. juni 2014.

Vindmølleområdet Kondrup

Her er der opført 4 vindmøller i 1998. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 74 m.

Årsproduktion i 2012 har for de 4 vindmøller været på 6,3 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.575 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 3 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 1998 til 2013 produceret 91 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 22.746 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år.

Vindmølleområdet Krogen

Her er der opført 2 vindmøller i 1998. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 69 m. I 1999 blev yderligere 2 vindmøller opført med en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 74 m.

Årsproduktion i 2012 har for de 4 vindmøller været på 6,2 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.543 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 3 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 1998 til 2013 produceret 87 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 21.757 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år, hvilket svarer til cirka 48 % af kommunens husstande.

Vindmølleområdet Kåtbæk

Her er der opført 5 vindmøller i 1998. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på henholdsvis 67,6 m og 69 m.

Årsproduktion i 2012 har for de 5 vindmøller været på 6,3 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.591 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 3 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 1998 til 2013 produceret 87 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 21.914 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år, hvilket svarer til cirka 49 % af kommunens husstande.

Vindmølleområdet Lindbjerg

Her er der opført 5 vindmøller i 1997. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,60 MW og en totalhøjde på henholdsvis 69 m og 70 m.

Årsproduktion i 2012 har for de 5 vindmøller været på 7,2 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.809 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 3 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 1997 til 2013 produceret 107,4 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 26.846 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år, hvilket svarer til cirka 60 % af kommunens husstande.

Vindmølleområdet Overgaard I

Her er der opført 20 vindmøller i 2002. Vindmøllerne har en kapacitet på 2,0 MW og en totalhøjde på henholdsvis 100 m og 104 m.

Årsproduktion i 2012 har for de 20 vindmøller været på 73,1 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 18.267 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 41 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 2002 til 2013 produceret 738,8 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 184.710 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år, hvilket kan dække 4 gange så mange husstande, som der er i Randers Kommune.

Vindmølleområdet Overgaard II

Her er der opført 10 vindmøller i 2008. Vindmøllerne har en kapacitet på 2,3 MW og en totalhøjde på henholdsvis 126 m og 126,5 m.

Årsproduktion i 2012 har for de 10 vindmøller været på 67,8 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 16.940 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 38 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 2008 til 2013 produceret 264,4 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 264.405 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år, hvilket kan dække næsten 6 gange så mange husstande, som der er i Randers Kommune.

Vindmølleområdet Ringsbjerg I

Her blev der opført 3 vindmøller i 1998 med en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 68 m. I 1999 blev yderligere 2 vindmøller opført med en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 68 m.

Årsproduktion i 2012 har for de 5 vindmøller været på 6,0 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.502 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 2 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 1998 til 2013 produceret 83,7 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 20.924 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år, hvilket svarer til cirka 46 % af kommunens husstande.

(Området har i planlægningen gået under navnet "Ringsbjerg I", da der i en periode fra 2010 til 2017 var planlagt et nyt området til 150 m høje møller i nærheden, der gik under navnet "Ringsbjerg II". Området Ringsbjergs II blev imidlertid ikke udnyttet og blev taget ud af planlægningen i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017).

Vindmølleområdet Stevnstrup

Her er der opført 3 vindmøller i år 2000. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 68,0 m.

Årsproduktion i 2012 har for de 3 vindmøller været på 4,3 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.066 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 2 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 2000 til 2013 produceret 49,7 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 12.422 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år, hvilket svarer til cirka 28 % af kommunens husstande.

Vindmølleområdet Tebbestrup

Her blev der opført 3 vindmøller i 1998. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,60 MW og en totalhøjde på henholdsvis 70 m og 71 m.

Årsproduktion i 2012 har for de 3 vindmøller været på 4 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 996 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 2 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 1998 til 2013 produceret 57,3 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 14.322 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år, hvilket svarer til cirka 32 % af kommunens husstande.

Vindmølleområdet Trikelshøj

Her er opstillet 3 vindmøller i 2016. Vindmøllerne har en kapacitet på 3,2 MW, en rotordiameter på 101 m, navhøjde på 79,5 m og dermed en totalhøjde på 130 m.

Møllerne ved Trikelshøj blev tilsluttet i perioden mellem den 26. januar 2016 og den 11. februar 2016. 

Årsproduktionen i 2016 på de tre vindmøller har været på 18,6 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 4.642 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år.  Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 10 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmølleområdet Vestrup

Her blev der opført 4 vindmøller i 1997 med en kapacitet på 0,60 MW og en totalhøjde på 69 m. I 1999 blev yderligere 1 vindmølle opført med en kapacitet på 0,60 MW og en totalhøjde på 70 m.

Årsproduktion i 2012 har for de 5 vindmøller været på 6,6 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.657 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 4 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 1997 til 2013 produceret 92,3 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 23.065 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år, hvilket svarer til cirka 51 % af kommunens husstande.

Vindmølleområdet Vindbylund

Her blev der opført 4 vindmøller i 1998. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 69 m.

Årsproduktion i 2012 har for de 4 vindmøller været på 6,9 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.731 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 4 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 1998 til 2013 produceret 96,1 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 24.027 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år.

Vindmølleområdet Værum

Her blev der opført 1 vindmølle i 1997 med en kapacitet på 0,20 MW og en totalhøjde på 40,7 m. I 1999 blev yderligere 1 vindmølle opført med en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 69 m. Igen i 2000 blev der opført 1 vindmølle med en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 69 m.

Årsproduktion i 1997 har for de 3 vindmøller været på 3,5 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 874 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 4 % af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh pr. år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit pr. år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har i perioden 1998 til 2013 produceret 46,5 millioner kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 11.618 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh pr. år, hvilket svarer til cirka 26 % af kommunens husstande.

Der er den 23. april 2007 meddelt afslag på en ansøgning om landzonetilladelse til udskiftning af den nordligste mølle (som er opstillet i 1997). Afslaget blev meddelt med henvisning til, at en ny mølle ikke kan overholde de nye afstandskrav på mindst 4 gange møllehøjden til nærmeste nabo.

Den nordligste mølle (som er opstillet i 1997) blev taget ned i 2015.

Ansvarlig redaktør
Thomas Djernæs
Sidst opdateret
30-11-2017