Vindmøller i drift

Randers Kommune har udarbejdet Klimaplan 2030, som er en handlingsplan vedrørende klimamål og implementering af CO2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Som det fremgår af Klimaplanen har Regeringen ifølge Energipolitisk Redegørelse 2009 en vision om at undgå fossile brændsler på lang sigt og basere Danmarks energiforsyning på 100 procent vedvarende energi.

Randers Byråd vedtog i 2010 en Miljø- og Naturpolitik, der blandt andet indebærer, at CO2 i kommunen skal nedbringes med 75 procent inden 2030, og 75 procent af energiforbruget skal senest i 2030 komme fra vedvarende eller fra CO2-neutral energi.

Byrådet ønsker at udnytte vindpotentialet i kommunen og dermed mulighederne for at bidrage yderligere til en bæredygtig udvikling med nedbringelse af CO2-udledningen.

På nuværende tidspunkt eksisterer der vindmøller på de 21 nedenstående steder i Randers Kommune:

Albæk

Her er der opført 5 vindmøller i 1997. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,6 MW og en totalhøjde på 67,5 meter.

Årsproduktion i 2012 har for de 5 vindmøller været på 5,5 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.373 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 3 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 1997 til 2013 produceret 81,4 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 20.354 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år, hvilket svarer til cirka 45 procent af kommunens husstande.

Bjerregrav

Her er der opført 4 vindmøller i 1999. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 69,0 meter

Årsproduktion i 2012 har for de 4 vindmøller været på 5,5 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.375 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 3 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 1999 til 2013 produceret 72,9 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 18.216 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år, hvilket svarer til cirka 40 procent af kommunens husstande.

Dalbyneder

Her er der opført 5 vindmøller i 1998. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,66 MW og en totalhøjde på 68,5 meter.

Årsproduktion i 2012 har for de 5 vindmøller været på 7,1 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.781 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 3 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 1998 til 2013 produceret 95,6 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 23.888 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år.

Dalbyover

Her er der opført 4 vindmøller i 2000. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 69 meter.

Årsproduktion i 2012 har for de 4 vindmøller været på 7,0 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.749 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 4 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 2000 til 2013 produceret 83,5 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 20.887 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år.

Dragenhøj

Her er der opført 3 vindmøller i 1999. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 69 meter.

Årsproduktion i 2012 har for de 3 vindmøller været på 4,4 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.088 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 2 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 1999 til 2013 produceret 56,7 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 14.164 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år, hvilket svarer til cirka 31 procent af kommunens husstande.

Gunnerup

Her er der opført 2 vindmøller i 2000. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,9 MW og en totalhøjde på 70,0m

Årsproduktion i 2012 har for de 2 vindmøller været på 3,3 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 829 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 2 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 2000 til 2013 produceret 37,7 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 9.431 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år, hvilket svarer til cirka 21 procent af kommunens husstande.

Haslund Kær

Her er der opført 3 vindmøller i 2013. Vindmøllerne har en kapacitet på 2,0 MW og en totalhøjde på 125 m

Hestehøj

Her er der opført 5 vindmøller i 1998. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 69 meter

Årsproduktion i 2012 har for de 5 vindmøller været på 7,3 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.823 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 4 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 1998 til 2013 produceret 103,8 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 25.958 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år, hvilket svarer til cirka 58 procent af kommunens husstande.

Ilshøj

7 vindmøller på én række i nordvestlige retning. Vindmøllerne har en rotordiameter på 93 meter og maksimal højde på 127 meter.

Randers kommune har givet VVM tilladelse til vindmølleprojekt Ilshøj den 29 . november 2011.

Ilshøjmøllerne blev officielt indviet/idriftsat den 13. juni 2014.

Karlslund

Her er der opført 3 vindmøller i 2000. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,9 MW og en totalhøjde på henholdsvis 70,0m og 70,49 meter.

Årsproduktion i 2012 har for de 3 vindmøller været på 5,1 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.269 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 3 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 2000 til 2013 produceret 60,8 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 15.208 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år, hvilket svarer til cirka 34 procent af kommunens husstande.

Kondrup

Her er der opført 4 vindmøller i 1998. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 74 meter.

Årsproduktion i 2012 har for de 4 vindmøller været på 6,3 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.575 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 3 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 1998 til 2013 produceret 91 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 22.746 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år.

Krogen

Her er der opført 2 vindmøller i 1998. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 69 meter. I 1999 blev yderligere 2 vindmøller opført med en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 74 meter.

Årsproduktion i 2012 har for de 4 vindmøller været på 6,2 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.543 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 3 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 1998 til 2013 produceret 87 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 21.757 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år, hvilket svarer til cirka 48 procent af kommunens husstande.

Kåtbæk

Her er der opført 5 vindmøller i 1998. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på henholdsvis 67,6 meter og 69 meter.

Årsproduktion i 2012 har for de 5 vindmøller været på 6,3 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.591 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 3 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 1998 til 2013 produceret 87 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 21.914 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år, hvilket svarer til cirka 49 procent af kommunens husstande.

Lindbjerg

Her er der opført 5 vindmøller i 1997. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,60 MW og en totalhøjde på henholdsvis 69 meter og 70 meter.

Årsproduktion i 2012 har for de 5 vindmøller været på 7,2 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.809 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 3 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 1997 til 2013 produceret 107,4 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 26.846 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år, hvilket svarer til cirka 60 procent af kommunens husstande.

Overgård I

Her er der opført 20 vindmøller i 2002. Vindmøllerne har en kapacitet på 2,0 MW og en totalhøjde på henholdsvis 100 meter og 104 meter.

Årsproduktion i 2012 har for de 20 vindmøller været på 73,1 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 18.267 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 41 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 2002 til 2013 produceret 738,8 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 184.710 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år, hvilket svarer til cirka 46 procent af kommunens husstande, hvilket kan dække 4 gange så mange husstande, som der er i Randers Kommune.

Overgård II

Her er der opført 10 vindmøller i 2008. Vindmøllerne har en kapacitet på 2,3 MW og en totalhøjde på henholdsvis 126 meter og 126,5 meter.

Årsproduktion i 2012 har for de 10 vindmøller været på 67,8 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 16.940 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 38 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 2008 til 2013 produceret 264,4 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 264.405 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år, hvilket kan dække næsten 6 gange så mange husstande, som der er i Randers Kommune.

Nørreå

Her er der opført 3 vindmøller i 2000. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 68,0m

Årsproduktion i 2012 har for de 3 vindmøller været på 4,3 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.066 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 2 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 2000 til 2013 produceret 49,7 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 12.422 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år, hvilket svarer til cirka 28 procent af kommunens husstande.

Ringbjerg I

Her blev der opført 3 vindmøller i 1998 med en kapacitet på 0,75MW og en totalhøjde på 68 meter. I 1999 blev yderligere 2 vindmøller opført med en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 68 meter.

Årsproduktion i 2012 har for de 5 vindmøller været på 6,0 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.502 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 2 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 1998 til 2013 produceret 83,7 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 20.924 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år, hvilket svarer til cirka 46 procent af kommunens husstande.

Tebbestrup

Her blev der opført 3 vindmøller i 1998. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,60MW og en totalhøjde på henholdsvis 70 meter og 71 meter.

Årsproduktion i 2012 har for de 3 vindmøller været på 4 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 996 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 2 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 1998 til 2013 produceret 57,3 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 14.322 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år, hvilket svarer til cirka 32 procent af kommunens husstande.

Vestrup

Her blev der opført 4 vindmøller i 1997 med en kapacitet på 0,60MW og en totalhøjde på 69m. I 1999 blev yderligere 1 vindmølle opført med en kapacitet på 0,60 MW og en totalhøjde på 70 meter.

Årsproduktion i 2012 har for de 5 vindmøller været på 6,6 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.657 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 4 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 1997 til 2013 produceret 92,3 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 23.065 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år, hvilket svarer til cirka 51 procent af kommunens husstande.

Vindbylund

Her blev der opført 4 vindmøller i 1998. Vindmøllerne har en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 69 meter.

Årsproduktion i 2012 har for de 4 vindmøller været på 6,9 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 1.731 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 4 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 1998 til 2013 produceret 96,1 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 24.027 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år.

Værum

Her blev der opført 1 vindmølle i 1997 med en kapacitet på 0,20 MW og en totalhøjde på 40,67m. I 1999 blev yderligere 1 vindmølle opført med en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 69m. Igen i 2000 blev der opført 1 vindmølle med en kapacitet på 0,75 MW og en totalhøjde på 69 meter.

Årsproduktion i 1997 har for de 3 vindmøller været på 3,5 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i op til 874 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år. Det vil sige, at årsproduktionen har været nok til, at dække elforbruget i hvad der svarer til cirka 4 procent af kommunens husstande. Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4.000 - 4.500 kWh per år og i lejligheder er det 2.000 - 2.500 kWh i gennemsnit per år, når der er tale om boliger uden elvarme.

Vindmøllerne har siden 1998 til 2013 produceret 46,5 million kWh, og det svarer til årsforbruget af el i cirka 11.618 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh per år, hvilket svarer til cirka 26 procent af kommunens husstande.

Ansvarlig redaktør
Thomas Djernæs
Sidst opdateret
27-09-2016