Kommende vindmølleområde

I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017 har byrådet lagt vægt på, at alle store vindmøller fremover skal opføres ved Overgaard. Dette skal ske gennem udskiftning af gamle vindmøller i den eksisterende vindmøllepark, samt ved udvidelse af vindmølleparken.

Randers Kommune har udarbejdet Klimaplan 2030, som er en handlingsplan vedrørende klimamål og implementering af CO2 reducerende tiltag frem til år 2030. Som det fremgår af Klimaplanen har Regeringen ifølge Energipolitisk Redegørelse 2009 en vision om at undgå fossile brændsler på lang sigt og basere Danmarks energiforsyning på 100 % vedvarende energi.

Vindkraften skal udbygges

For at kunne nå regeringens visioner og Randers Kommunes egne ambitiøse mål for vedvarende energi og nedbringelse af CO2-udslippet skal vindkraften udbygges.

Det er en forudsætning for alle de udpegede områder, at afstandskravene overholdes i henhold til cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller og bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. For nogle af vindmølleområderne er det en forudsætning, at eksisterende vindmølleområder tages ud af drift f.eks. hvis to områder ligger meget tæt, kan de visuelle gener blive for store.

Randers Kommune har i en periode fra 2010 til 2017 haft udlagt en række områder i kommunen til etablering af store vindmøller med en totalhøjde på indtil 150 m. Der har således tidligere været udlagt rammeområder i kommuneplanen til 150 m høje vindmøller ved Tustrup, Ringsbjerg og Binderup, Kondrup, Kåtbæk og Vindbylund.

Ved en revision af rammerne for vindmøller i 2015- 2017 besluttede byrådet at ophæve de uudnyttede rammeområder i Tustrup, Ringsbjerg og Binderup. Byrådet besluttede samtidig, at begrænse højden på vindmøller ved Kondrup, Kåtbæk og Vindbylund.

Randers Kommune satser på vindmøller ved Overgaard

I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017 har byrådet lagt vægt på, at alle store vindmøller fremover skal opføres ved Overgaard. Dette skal ske gennem udskiftning af gamle vindmøller i den eksisterende vindmøllepark, samt ved udvidelse af vindmølleparken.

Randers Kommune arbejder derfor i 2017 og 2018 med planlægning af ialt 46 nye 149,99 m høje vindmøller ved Overgaard.

Ansvarlig redaktør
Thomas Djernæs
Sidst opdateret
30-11-2017