Vindmølleområder der for nylig er taget i brug

I Randers Kommune er der inden for de sidste par år opstillet vindmøller i to områder, der ligger hhv. ved Allestrupgaard og Trikelshøj.

Der er udarbejdet  lokalplaner for områderne og VVM-undersøgelser – Vurdering af Virkninger for Miljøet. Det betyder, at der nøje er vurderet, om der er taget de nødvendige hensyn. Det drejer sig eksempelvis om vindmøllernes afstand til naboer, sårbare naturområder, kulturhistoriske værdier og meget andet.

Der er udstedt VVM-tilladelse til nedenstående to vindmølleområder, hvor møller efterfølgende er opstillet i 2015 og 2016:

Allestrupgaard Trikelshøj
Ansvarlig redaktør
admin
Sidst opdateret
30-11-2017