Afventer opsætning af vindmøller

Der er udarbejdet  lokalplaner for områderne og VVM-undersøgelser – Vurdering af Virkninger for Miljøet. Det betyder, at der nøje er vurderet, om der er taget de nødvendige hensyn. Det drejer sig eksempelvis om vindmøllernes afstand til naboer, sårbare naturområder, kulturhistoriske værdier og meget andet.

Der er udstedt VVM-tilladelse til nedenstående to vindmølleområder, afventer blot opstilling af møller på:

Allestrupgaard Trikelshøj
Ansvarlig redaktør
admin
Sidst opdateret
27-09-2016