Vindmølleområder

Randers Kommune har de mål, at 75 procent af energien skal komme fra vedvarende energi, og at den samlede CO2-udledning i kommunen skal reduceres med 75 procent frem mod år 2030. Se her, hvilke områder der i Kommuneplan 2017 er udlagt til vindmøller.

Hvis det skal lykkes at nå målet, er det nødvendigt at sætte gang i en lang række konkrete tiltag. Derfor er der blandt andet stor fokus på etablering af nye vindmøller i Randers Kommune. Det er kun muligt, at opstille vindmøller inden for vindmølleområder.

Nye vindmølleområder kan kun udlægges via et tillæg til kommuneplanen. Dette er med henblik på etablering af nye vindmøller samt udskiftning af gamle vindmøller med nye.

Lokalplanen for et vindmølleområde skal angive antallet af møller, deres nærmere placering og udseende. Lokalplanen skal sikre, at vindmølleområdet udnyttes bedst muligt under hensyntagen til naboer og landskabelige interesser.

Se videre herunder om Randers Kommunes vindmølleplanlægning.

Planlægning for vindmøller ved Overgaard Vindmøller i drift Vindmølleområder der for nylig er taget i brug Planlægning for vindmøller ved Binderup Kommende vindmølleområde
Ansvarlig redaktør
admin
Sidst opdateret
30-11-2017