Lavfrekvent støj

Danmark er det første land i verden, som har fået en bindende grænser for lavfrekvent vindmøllestøj. Vindmøller, som er anmeldt til kommunen efter 1. januar 2012, er omfattet af nye grænseværdi for lavfrekvent støj på 20 decibel (dB) beregnet indendørs ved vindstyrker på både 6 og 8 m/s.

Støj fra vindmøller kommer både fra vingernes rotation og fra maskindele i møllens maskinhus. Vingernes støj er en karakteristisk susen, der skifter i takt med omdrejningerne, og normalt indeholder støjen ikke særlig meget lavfrekvent støj. Det støj der kommer fra maskineriet kan indeholde toner, og det kan både være hyletoner - ved høje frekvenser og brummetoner - ved lave frekvenser.

Støj er lyd, som ikke skulle have været der. Støj kan indeholde både lyse lyde (med høje frekvenser) og dybe lyde (med lave frekvenser). Lavfrekvent støj kan være for eksempel brummelyd fra en kompressor, flammebulder fra et fyringsanlæg, eller den dybe lyd af en motor i tomgang.

Lavfrekvent støj fra vindmøller er teknisk defineret, som støj i frekvensintervallet 10 – 160 Hertz, det svare til svingninger mellem 10 og 160 per sekund.

Læs om Lavfrekvent støj fra Vindmøller på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Eksempler på lavfrekvent støj