Planer for vindmøller i Randers Kommune

Rundt om i kommunen er og bliver der opsat vindmøller. I disse år bliver der skrottet mange gamle vindmøller fra 1980'erne og 1990'erne, så selvom der opstilles flere større møller, så bliver der samlet set færre møller i landskabet. Randers Kommunes planer for vindmøller fremgår først og fremmest af den gældende Kommuneplan 2013 og den gældende Klimaplan 2030 samt af den igangværende revision af vindmølleplanen.

I Randers Kommune er der pr. 2016 omkring 110 møller som i alt producerer ca. 250 millioner kWh.

Kommuneplan 2013

Kommuneplan 2013 indeholder rammeområder til vindmøller, hvoraf 7 områder endnu ikke er fuldt udnyttet til vindmøller. De gældende rammer for vindmøller fremgår af afsnittet om vindmøller i Kommuneplan 2013.

Klimaplan 2030

Klimaplan 2030 forudsætter, at der opsættes nye møller der tilsammen skal producere yderligere 165 millioner kWh, hvis kommunen skal nå målet om 75 procent vedvarende energiforsyning og en reduktion af CO2-udslippet med 75 procent. De gældende mål for Vedvarende energi fremgår af Klimaplan 2030. 

Vindmøllerådet:
Ansøg om støtte til almennyttige formål

Randers Kommunes Vindmølleråd modtager ansøgninger til 'Grøn Ordning'. Det er en pulje fra Staten, der kan bruges til at støtte aktiviteter og projekter i de kommuner, der har givet plads til nye vindmøller.

Få yderligere information om kommunens vindmølleråd her

Ansvarlig redaktør
Thomas Djernæs
Sidst opdateret
29-11-2016