Planer for vindmøller i Randers Kommune

Rundt om i kommunen er og bliver der opsat vindmøller. I disse år bliver der skrottet mange gamle vindmøller fra 1980'erne og 90'erne, så selvom der opstilles flere større møller, så bliver der samlet set færre møller i landskabet. Randers Kommunes planer for vindmøller fremgår først og fremmest af den gældende Kommuneplan 2017 og den gældende Klimaplan 2030 samt af den igangværende revision af vindmølleplanen.

I Randers Kommune er der pr. 2016 omkring 110 møller som i alt producerer ca. 250 millioner kWh.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017 indeholder rammeområder til vindmøller. Byrådet har i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017 besluttet, at alle store vindmøller i Randers Kommune, skal opføres ved Overgaard. De gældende rammer for vindmøller fremgår af afsnittet om vindmøller i Kommuneplan 2017.

Klimaplan 2030

Klimaplan 2030 forudsætter, at der opsættes nye møller der tilsammen skal producere yderligere 165 millioner kWh, hvis kommunen skal nå målet om 75 procent vedvarende energiforsyning og en reduktion af CO2-udslippet med 75 procent. De gældende mål for Vedvarende energi fremgår af Klimaplan 2030. 

Vindmøllerådet: Ansøg om støtte til almennyttige formål

Randers Kommunes Vindmølleråd modtager ansøgninger til 'Grøn Ordning'. Det er en pulje fra Staten, der kan bruges til at støtte aktiviteter og projekter i de kommuner, der har givet plads til nye vindmøller. Grøn Ordning udløber d. 21. februar 2018, og Randers Kommune har disponeret alle sine midler. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at søge midler i vindmøllerådet.

Få yderligere information om kommunens vindmølleråd her

Ansvarlig redaktør
Thomas Djernæs
Sidst opdateret
30-11-2017