Derfor vindmøller i Randers Kommune

I marts 2012 blev der i Folketinget vedtaget et historisk bredt energiforlig med deltagelse af Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en energi-aftale sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Denne statslige aftale lægger både op til en reduktion af CO2 og opsætning af nye vindmøller. Ifølge aftalen skal der i Danmark frem mod 2020 opføres nye landmøller med en samlet kapacitet på 1.800 MW.

Randers Kommune har et ambitiøst mål om, at nedsætte det samlede CO2-udslip i kommunen med 75 procent frem mod år 2030. Derfor ønsker byrådet, at udnytte vindpotentialet i kommunen.

 

Lovgrundlag og hensyn

Der er en række hensyn, der skal tages ved udlæg af nye vindmølleområder og ved udformningen af den enkelte vindmøllegruppe. Det er kun muligt, at opstille nye vindmøller inden for områder, der er udlagt som vindmølleområder i kommuneplanen.

Det betyder, at der kræves et tillæg til kommuneplanen for at opstille én eller flere vindmøller på et nyt sted, men også for at udskifte en gammel mølle med en ny og større på samme sted. Det sker ofte med en tilhørende VVM-redegørelse. I VVM- redegørelsen fastlægges bl.a. møllernes antal, placering og størrelse. Mere detaljerede forhold vedrørende områdets udnyttelse fastlægges i en lokalplan.

Ansvarlig redaktør
Thomas Djernæs
Sidst opdateret
30-11-2017