Temarevision åben land

I forbindelse med Planstrategi 2014 er det vedtaget, at der skal laves en revision af åben land-temaerne i kommuneplanen.

Randers Byråd har store ambitioner for vores natur og landskab. De potentialer og muligheder, som ligger her, skal understøtte udviklingen af Randers Kommune som helhed.

Det åbne land er alt det, der ligger uden for byerne og landsbyerne. Det er skove, marker, landbrug, enge, åer, søer, vandløb, strande, dyreliv og planteliv m.m.

Vi skal sikre de oplevelser og kvaliteter, som det åbne land giver til os alle. Jo bedre vi kender og er bevidste om de kvaliteter, der er i vores natur og landskaber, jo bedre kan vi også udnytte de potentialer, der ligger i det åbne land i forhold til bosætning og erhverv.

Forslag til temarevision for det åbne land udarbejdes i løbet af 2015 og forventes i offentlig høring i 2016.