Planstrategi 2014

Planstrategi 2014 har fokus på overordnede emner, som i løbet af byrådsperioden vil blive behandlet i selvstændige temaforløb med involvering af borgere, forskellige aktører og byråd.

Plan- og Agenda 21-strategien gælder straks efter vedtagelsen. Der er ikke som ved andre plandokumenter tale om et forslag.

Arbejdet med revision af kommuneplanen, igangsættes på baggrund af planstrategien.

Se Planstrategi 2014