Forslag til kommuneplantillæg 20 - Revision af kommuneplanens retningslinjer og rammer for detailhandel

Kommuneplantillægget indeholder et forslag til ændring af detailhandelsstrukturen i Randers by. Kommuneplantillægget består af hovedstruktur, retningslinjer, rammer for detailhandel samt redegørelse i overensstemmelse med planlovens krav. Antallet af bydelscentre reduceres fra de nuværende 14 til 8. De 6 bydelscentre der udgår, nedgraderes til lokalcentre, hvoraf et opdeles i to lokalcentre. Samtidig sker der flere steder en kraftig reduktion i de enkelte bydelscentres og lokalcentres afgrænsning, så arealer, der primært består af boliger, og ikke er egnet til detailhandel, udgår.

Forslaget er i høring fra den 2. marts til den 27. april 2016.

Forslag til kommuneplantillæg 20