Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 temarevision for det åbne land

Forslaget til Kommuneplantillægget består af justeringer af kommuneplanretningslinjerne for det åbne land. Følgende emner indgår i temarevisionen:

 • Naturområder

 • Potentielle naturområder

 • Økologiske forbindelser

 • Potentielle økologiske forbindelser

 • Internationale beskyttelsesområder

 • Overfladevand

 • Lavbundsarealer og mulige vådområder

 • Grundvand

 • Skovrejsning

 • Landbrug

 • Landskab og Geologi

Forslaget er i høring fra den 12. april til den 7. juni 2016.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23