Forslag til kommuneplantillæg 24

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 24, for Tradium Vester Allé i Randers. Området er udlagt til offentlige formål.

Forslaget er i høring fra den 27. april til den 22. juni 2016.

Forslag til kommuneplantillæg 24