Kommuneplantillæg i høring

Inden endelig vedtagelse, skal et forslag til kommuneplantillæg i høring i 8 uger. 
Alle der berøres direkte af forslaget eller har en særlig interesse i det, fx ejere, lejere, brugere, interesseorganisationer og andre myndigheder bliver orienteret direkte.

Byrådet behandler høringssvar og forslag om ændringer, inden et kommuneplantillæg vedtages endeligt, men det betyder ikke, at byrådet er forpligtet til at rette sig efter dem.