Gældende kommuneplantillæg

Kommuneplanen bliver revideret løbende, dels ved en ordinær revision hvert fjerde år, dels ved enkelte tillæg til kommuneplanen.

Her kan du se de gældende kommuneplantillæg.

Kommuneplan tillæg nr. Ramme nr. Navn
     
2 1.06.R.11
1.06.O.6
1.02.O.14
 Område ved Randers Stadion
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 
     

Forslag til kommuneplantillæg skal være i offentlig høring i mindst 8 uger. Efter høringen vurderer Byrådet alle bemærkninger og ændringsforslag og kan herefter beslutte at vedtage tillægget.