Gældende kommuneplantillæg

Kommuneplanen bliver revideret løbende, dels ved en ordinær revision hvert fjerde år, dels ved enkelte tillæg til kommuneplanen.

Her kan du se de gældende kommuneplantillæg.

Kommuneplan tillæg nr. Ramme nr. Navn
Tillæg udstedt af Miljøstyrelsen  E.02.E.9  Gødningsterminal på
 Randers Havn
01    Biogas
02  3.03.B.3  Haslund Præstegård
03  1.02.BE.13  Vandtårnet
04  3.01.T.3  Teknisk formål
05    
06    Klimatilpasningsplan
07  1.02.C.1  Randers
08  1.01.BE.6  Randers Midtby
09    Råstofgrave ved Romalt
10    Udvidelse af Randers    Havn
11  1.06.BE.3  Blandet bolig og erhverv
13  3.03.B.4  Boligområde
14  1.02.BE.1  Bolig- og erhvervsområde
 på Skovbakken
16 1.09.E.1
1.09.E.3
Område til særlig pladskrævende varegrupper
17 5.00.T.1
5.00.T.23
4.00.T.18
Teknisk formål
18

1.07.E.5
1.07.O.7
1.07.R.2

Erhvervs-, offentlige og rekreative formål.
19

1.05.B.20
1.05.E.2

Bolig og erhverv.
20

 

Detailhandelsrevision, retningslinjer
og rammer for detailhandel
21

 

Thors Bakke
22

1.05.B.19

1.05.R.12 

1.05.R.8

1.05.L.6

1.05.L.7

1.05.O.4

Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

Rekreative formål

Rekreative formål

Naturområde

Naturområde

Offentlige formål

23

 

 Temarevision for det åbne land

24

 1.02.O.17

 Offentlige formål, Tradium

26

 6.13.1

Retningslinje, Naturpark Randers fjord

Forslag til kommuneplantillæg skal være i offentlig høring i mindst 8 uger. Efter høringen vurderer Byrådet alle bemærkninger og ændringsforslag og kan herefter beslutte at vedtage tillægget.