Fordebat Sporbyen Scandia

Randers Byråd vil planlægge for omdannelsen af den tidligere togfabrik Scandia til et blandet byområde med boliger, erhverv, kultur og butikker. Omdannelsen kræver væsentlige ændringer i kommuneplanen, der i dag udlægger området til erhverv. Inden planlægningen kan gå i gang, opfordres alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen, jf. planlovens § 23c.

Fordebatten varer fra torsdag den 13. oktober til den 10. november 2016. Du kan sende dine bemærkninger til plan@randers.dk.

Mere om projektet

Du kan læse mere om de foreløbige planer for området her:  Sporbyen Scandia

Annoncen om fordebat kan du finde her

Spørgsmål til debat

  • Hvad kunne du tænke dig, at området skulle kunne anvendes til?

  • Er der særlige funktioner, som du synes lokalområdet mangler?

  • Har du gode ideer til, hvad området kunne bidrage med til den omkringliggende by?

  • Hvordan skal området bebygges?

  • Hvad er vigtigt, når området omdannes fra erhverv til en blandet bydel?

  • Hvordan skal området hænge sammen med de omkringliggende byområder?

 

Den videre proces

Med udgangspunkt i fordebatten vil Randers Kommune igangsætte en mere detaljeret planlægning for omdannelsen af området. En sådan planlægning vil omfatte et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan. Disse planer udsendes i offentlig høring i mindst 8 uger.