Sporbyen Scandia

Planlægning for ny bydel i Dronningborg

På den tidligere Scandia vognfabrik (i dag Bombardier), har der været bygget og renoveret togvogne siden 1896. Det har været en arbejdsplads for mange randrusianere og er en betydelig del af Randers’ erhvervshistorie. De sidste tog er bygget og aktiviteterne på det 22 ha. store fabriksområde er under afvikling – derfor ønsker private investorer, at omdanne erhvervsområdet til et blandet byområde med boliger, kultur, erhverv og butikker.

Omdannelsen af området kræver forudgående planlægning i form af tillæg til kommuneplanen, der ændrer anvendelsen fra erhverv til blandet byområde samt lokalplan, som muliggør opførelse af ny bebyggelse og ombygning af eksisterende. Som første skridt i planlægningsprocessen har Randers Kommune udsendt en fordebat, hvor alle kan komme med input til planlægningen. Læs mere om fordebatten her. [link til underside med fordebat]

Foreløbigt arbejder kommunen og investor med følgende bærende principper for omdannelsen:

  • Området skal udvikle sig til en bydel, der med sin egen karakter og historie opleves som en samlet helhed.

  • Området skal åbne sig op mod de omkringliggende bydele og skabe nye forbindelser til havnen, Tøjhushaven, midtbyen og Dronningborg.

  • Områdets disponering skal tage udgangspunkt i en mulig klimabroforbindelse med en vejføring hen over området til Udbyhøjvej.

  • Området skal have tydelige blå elementer – eksempelvis ved at åbne Ladegårdsbækken op og ved at lave smarte regnvandsløsninger i forbindelse med parkeringsarealerne.

  • Området skal kunne tilbyde mange forskellige boformer og være attraktiv for flere typer af brugere.

  • Områdets status som regionalt industriminde skal tydeliggøres og indarbejdes i den nye bydel. Besøgende skal kunne gå på opdagelse i industrikulturens spor.

  • De eksisterende, bevaringsværdige bygninger skal genbruges til både midlertidige og permanente nye anvendelser.

Du kan læse mere om projektet i nedenstående helhedsplan, der er udarbejdet af investor og som i hovedtræk forventes at danne udgangspunkt for den videre planlægning.

Se Sporbyen Scandia

Fordebat Sporbyen Scandia