Lokalplanens byggemuligheder

Den ny lokalplan for Thors Bakke indeholder mange af de samme muligheder som den tidligere lokalplan for området. Blandt andet muligheden for at bygge et højhus i den nordlige ende af bydelen. Her kan der opføres ca. 14.000 etagemeter boliger, hvoraf 10.000 forventes at blive almene familie- og ungdomsboliger.

Lokalplanens mulighed for at bygge et højhus i den sydlige del er til gengæld ny, og det samme er en landskabstrappe, der skal fungere som et grønt byrum og et centralt bindeled til Østervold for fodgængere. Der er i lokalplanen også mulighed for at bygge et p-hus i det sydøstlige hjørne, mens den nuværende Nordens Plads og den grønne plæne på ”biblioteksgrunden”  med den ny lokalplan bliver nedlagt.

Lokalplanen sikrer, at bydelens grundlæggende arkitektoniske princip med karrébebyggelse i tegl videreføres og planen sikrer, at nye boliger opføres i varierende højder, der trapper ned i forhold til terrænet. Endelig sikrer planen, at der vil blive anlagt opholdsarealer til boligerne.

Hent lokalplanen for bydelen Thors Bakke

Den nye lokalplan fastlægger rammerne og muligheden for et byggeri, men lokalplanen indebærer ikke i sig en pligt for ejeren eller kommunen til rent faktisk at udnytte byggemulighederne.