Visionen

Udviklingen af Randers midtby skal kunne fremhæves som et af nutidens visionære og ambitiøse eksempler på en totaløkonomisk, bæredygtig byudvikling, hvor bylivsmæssige, trafikale og klimatilpasningsmæssige aspekter går op i en højere helhed.

Byrådet har blandt andet derfor med forundersøgelsen BYEN TIL VANDET igangsat et stort og ambitiøst byudviklingsprojekt, der som et af de første i landet tager udgangspunkt i økonomi, klimatilpasning og trafik, og i første omgang ikke med fokus på konkrete, arkitektoniske projekter.

Formålet med forundersøgelsen er at danne baggrund for byrådets stillingtagen til at udpege retningen for udviklingen i de kommende år og årtier, således at de første økonomiske investeringer kan sende projektet på rette spor.