Forundersøgelse

For at undersøge potentialerne og udfordringerne har byrådet med støtte fra Realdania fået udarbejdet denne forundersøgelse, der belyser mulighederne for synergier mellem byudvikling, klimatilpasning og infrastruktur.

Formålet er at undersøge, hvordan den smukke middelaldermidtby fysisk og mentalt kan forbindes med naturen og vandet – med de mange muligheder for byudvikling, det fører med sig. Opgaven har været på ambitiøs vis at sammentænke, hvordan klimatilpasning kombineret med infrastrukturelle og totaløkonomiske vurderinger kan skabe helt nye byudviklingsmuligheder for Randers midtby.

Illustration af totaløkonomi

Forundersøgelsens forudsætning har været at undersøge og analysere 6 udvalgte scenarier og give et bud på, hvordan klimatilpasning i samspil med infrastruktur kan skabe mulighed for visionær og rentabel byudvikling. Forundersøgelsen sammenligner scenarierne, har fokus på totaløkonomien og beskriver for hvert scenarie de forskellige synergier mellem klima, natur, trafik og byudvikling.

Byen til Vandet er et historisk stort byudviklingsprojekt i Randers. Forundersøgelsen har ikke det endelige svar, men er det første skridt i realiseringen af byrådets visionære ambition om at forbinde byen med vandet og naturen.

Forundersøgelsen giver os et stærkt grundlag for byrådsbeslutninger om midtbyens udvikling i den nærmeste tid og i de næste årtier. Vi tror på, at vi med projekt Byen til Vandet vil kunne fremhæve Randers som et af nutidens ambitiøse eksempler på en totaløkonomisk, bæredygtig byudvikling, hvor byliv, klimatilpasning, trafik og natur går op i en højere helhed.

Læs hele forundersøgelsen her

Opgavebeskrivelse

Opgavebeskrivelsen er det grundlag, Team C. F. Møller anvendte i udarbejdelsen af forundersøgelsen BYEN TIL VANDET.

Se opgavebeskrivelsen her