Støttet byggeri

Randers Kommune fører tilsyn med støttet byggeri såsom almene boligorganisationer og selvejende ældre- og ungdomsboliginstitutioner.

Tilsynet omfatter det støttede byggeris økonomi og ejendomsvedligeholdelse mv., samt om bestemmelser om f.eks. vedtægter, beboerdemokrati og udlejning overholdes.

Sager om boligafdelingernes budget og årsregnskaber, kan kun indbringes for Tilsynet af organisationens bestyrelse med angivelse af afdelingsbestyrelsens eller afdelingsmødets bemærkninger. Tilsynet kan således ikke afgøre tvister, hvor den enkelte borger og/eller beboer af den ene eller anden grund er kommet i et modsætningsforhold til organisationen eller til beboerdemokratiet som sådan. 

En henvendelse fra en borger og/eller en beboer om overordnede forhold i det støttede byggeri kan føre til, at Tilsynet foretager en undersøgelse af organisationen. Tvister mellem lejer i et støttet byggeri og udlejer skal forelægges beboerklagenævnet.