Hvor kan du henvende dig for at få hjælp?

Hvis du selv har forsøgt at fjerne skimmelsvampen, men det kommer igen og hvis du har rettet henvendelse til din udlejer, som ikke gør noget ved problemet, hvad kan du så gøre?

Hvis du bor til leje

Hvis du har mistanke om, at skimmelsvampen skyldes bygningens konstruktion eller manglende vedligeholdelse, skal du i første omgang kontakte din udlejer. Udlejer er forpligtet til at tage sig af problemet.

Hvis udlejer ikke foretager sig noget indenfor rimelig tid eller hvis du er uenig i dennes vurdering til løsning af problemet, så har du mulighed for at henvende dig til Miljø og Teknik forvaltningen ved Randers Kommune. Randers Kommune føre tilsyn med boliger, når der er mistanke om, at det er forbundet med sundhedsfare at opholde sig i boligen.

Hvem kan du få hjælp og vejledning af?

Randers Kommune føre tilsyn med sundhedsfarlige og brandfarlige bygninger i henhold til bekendtgørelsen af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Hvis du ønsker at anmelde skimmesvamp til kommunen, skal du klikke ind på "anmeld sundhedsfarlige forhold" nederst på siden.

Her skal du logge ind via NEMid og derefter beskrive problemets omfang ved at svare på nogle spørgsmål.

Derudover skal du vedlægge billeddokumentation. Så det er bedst, hvis du har billeder klar, inden du anmelder skimmelsvamp.

Når du har indsendt din anmeldelse, kan du forvente at få en tilbagemelding fra kommunen inden for 3 uger.

Du vil modtage en kvittering på, at kommunen har modtaget din anmeldelse.

Hvis du bor til leje, skal du opgive udlejeres kontakt oplysninger. Udlejer vil automatisk modtage en mail på, at du har anmeldt sundhedsfarlige forhold i boligen, som udlejer er ejer af.

Anmeld sundhedsfarlige forhold 

Hvis du oplever tekniske fejl, når du anmelder sundhedsfarlige forhold, kan du rette henvendelse vil mail til: gis@randers.dk.