Skimmelsvamp i din bolig

Her kan du læse om skimmelsvamp og om hvad du selv kan gøre for at undgå det. Du kan også læse om, hvem du kan henvende dig til, hvis der er skimmelsvamp i din bolig.

Boliger skal være sunde og sikre at opholde sig i. Derfor fører Randers Kommune tilsyn med boliger, når der er mistanke om sundhedsfare, f.eks. ved høj vækst af skimmelsvamp.

På denne side kan du læse mere om, hvad du kan gøre for at undgå vækst af skimmelsvamp, hvordan det fjernes, hvis det er opstået, m.m.

Hvis du bor til leje

Har du mistanke om, at skimmelsvampen skyldes bygningens konstruktion eller manglende vedligeholdelse, skal du kontakte din udlejer.

Udlejers ansvar

Bygninger skal være sunde og sikre at opholde sig i. Derfor skal de løbende vedligeholdes. Det er ejeren, der har ansvaret for vedligeholdelsen.

Skimmelsvamp kan opstå på grund af fugt i konstruktionerne, f.eks hvis der er utætheder i tag, facader eller dampspærre, kuldebroer, fugt fra grunden, utætte installationer eller andet. Hvis skimmelsvamp skyldes sådanne fejl, er det udlejers ansvar af fjerne skimmelsvampen og årsagen.

Byrådet har pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger. Pligten indebærer blandt andet, at kommunen skal reagere, hvis den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold, er angrebet af skimmelsvamp.

Gode råd til fjernelse af skimmelsvamp

1. Find årsagen til skimmelsvampen

2. Fjern årsagen

3. Fjern skimmelsvampene
- Hvis skimmelsvampen kun dækker et lille areal, kan du rense overfladen med desinficerende rengøringsmidler, som kan købes i diverse byggemarkeder.
- Lad midlet sidde i 20 minutter før det vaskes af.
- Hvis skimmelsvampen dækker et stort område, skal du kontakte din udlejer. Din udlejere skal sørge for, at væggen renses og at kilden til hvorfor skimmelsvampen opstår stoppes.

5.Kontakt udlejer og få hjælp og vejledning

6. Kvalitetskontrol
- Følg op! Tjek at det første trin er gennemført så godt og grundigt, at skimmelsvampen ikke kommer igen.

Få professionel hjælp

Hvis der er store områder, der er angrebet af skimmelsvampe, er det vigtigt, at du overlader opgaven til professionelle. Det kan være sundhedsskadeligt at begynde at fjerne f.eks. tapet med skimmelsvamp. Det skal fjernes forsvarligt og med godkendt sikkerhedsudstyr.

Hvor kan du henvende dig for at få hjælp?

Hvis du bor til leje

Hvis du har mistanke om, at skimmelsvampen skyldes bygningens konstruktion eller manglende vedligeholdelse, skal du i første omgang kontakte din udlejer. Udlejer er forpligtet til at tage sig af problemet.

Hvis udlejer ikke foretager sig noget indenfor rimelig tid eller hvis du er uenig i dennes vurdering til løsning af problemet, så har du mulighed for at henvende dig til Miljø og Teknik forvaltningen ved Randers Kommune. Randers Kommune føre tilsyn med boliger, når der er mistanke om, at det er forbundet med sundhedsfare at opholde sig i boligen.

Hvem kan du få hjælp og vejledning af?

Randers Kommune føre tilsyn med sundhedsfarlige og brandfarlige bygninger i henhold til bekendtgørelsen af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Hvis du ønsker at anmelde skimmesvamp til kommunen, skal du klikke ind på "anmeld sundhedsfarlige forhold" nederst på siden.

Her skal du logge ind via NEMid og derefter beskrive problemets omfang ved at svare på nogle spørgsmål.

Derudover skal du vedlægge billeddokumentation. Så det er bedst, hvis du har billeder klar, inden du anmelder skimmelsvamp.

Når du har indsendt din anmeldelse, kan du forvente at få en tilbagemelding fra kommunen inden for 3 uger.

Du vil modtage en kvittering på, at kommunen har modtaget din anmeldelse.

Hvis du bor til leje, skal du opgive udlejeres kontakt oplysninger. Udlejer vil automatisk modtage en mail på, at du har anmeldt sundhedsfarlige forhold i boligen, som udlejer er ejer af.

Anmeld sundhedsfarlige forhold 

Hvis du oplever tekniske fejl, når du anmelder sundhedsfarlige forhold, kan du rette henvendelse vil mail til: gis@randers.dk.

Hvad er skimmelsvamp?

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvampe er overalt i naturen. Skimmelsvamp findes altid i luften.  Det bliver først et problem, når det flytter ind i din bolig i større omfang.
Svampene lever af at omsætte organisk materiale. I bygninger lever skimmelsvamp af træværk, tapet, lim, maling og andre organiske materialer.
En forudsætning for vækst af skimmelsvamp er høj fugtighed på materialernes overflade. Fugten kan komme fra indeklimaet eller fra bygningen på grund af vandskade, opstigende grundfugt eller kuldebroer

Skimmelsvamp er bittesmå mikroorganismer, som ses i plamager i forskellige farver.

Skimmelsvampe afgiver stoffer, som kan være sundhedsskadelige for nogle mennesker.

Der er stor forskel på, hvordan mennesker reagere på skimmelsvamp. Symptomerne er værst for allergikere. Hos dem der er direkte allergiske giver skimmelsvamp gener som røde øjne, irriterede luftveje, snue, hovedpine osv.

Hvordan ser skimmelsvamp ud?

Skimmelsvamp kan se ud på rigtig mange måder: Skjolder, sorte pletter, små pelsede områder. Det kan ses som en misfarvning med forskellige farver fra hvid og lys grå over til det gullige, rødlige eller grønlige til helt sorte nuancer og endda lyserøde nuancer. Det kan også være lodden belægning i de forskellige farver.

Skimmelsvamp lugter ofte muggent som stof, der er jordslået.

Hvordan kan skimmelsvamp undgås?

Her finder du gode råd til, hvordan du kan undgå skimmelsvamp i din bolig, hvis bolig udefra er beskyttet og vedligeholdt..

Rådene er fra hjemmesiden skimmel.dk, som er lavet af Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Statens Byggeforskningsinstitut

1. Hold boligen tør
Skimmelsvampe kan i de fleste tilfælde undgås, hvis du holder din bolig tør og sikre god ventilation og udluftning.

2. Luft ud
Sørg for at luft ud med gennemtræk 5 til 10 minutter 3 gange dagligt.
Luft ud ved at åbne alle vinduer i boligen på samme tid.

3. Brug emhætte
Tænd emhætten, når du laver mad.

4. Tør tøj udenfor
Hæng dit tøj til tørre udenfor eller brug en tørretumbler med kondensvirkning eller aftræk til det fri.

5. Hold en jævn temperatur
Hold samme temperatur i alle rum og hav ikke en lavere temperatur end 18 grader.

6. Tjek aftræk og ventiler
Hold friskluftsventiler i vinduesrammer og vægge åbne, og sikre at aftrækskanaler og udsugningsventiler fungere og er rene.

7. Gør rent jævnligt
Skimmel kan gro i støv, hvis der er tilstrækkelig fugt. Ophobet støv kan indeholde svampesporer og andre svampedele, der kan genere allergikere. Jævnlig støvsugning fjerne svampedele og grobunden for nye svampe.

8. Pas på de kolde ydervægge
Hvis boligen er ældre eller dårligt isoleret, vil man kunne opleve, at ydervæggene er betydeligt koldere end de indre vægge. Her er det vigtigt ikke at placere møbler med fast bagside op ad væggen. Det anbefales, at du holder minimum 10 cm afstand mellem væg og møbel for at sikre luftcirkulation og undgå kondens.

9. Tør op
Husk at tørre vægge og gulve i baderum af med en skraber eller et håndklæde. Hæng håndklædet til tørre udendørs.

10. Hold øje med fugtskader
Hvis der opstår vandskade, skal du sørger for at hurtigst muligt at kontakte din udlejer, så skaden kan blive udbedret hurtigst muligt.