Skimmelsvamp

Her kan du læse om skimmelsvamp og om hvad du selv kan gøre for at undgå det. Du kan også læse om hvem du kan klage til hvis der er skimmelsvamp i din lejebolig.

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp vokser i naturen og spreder sig ved at frigive millioner af sporer til luften Når de rette vækstbetingelser er til stede vil sporene spire og spredes.

Skimmelsvampangreb kan kun opstå, hvor der er fugt til stede og er medvirkende årsag til, at beboeren kan udvikle astma og allergi. Skimmesvamp kan skyldes flere forskellige faktorer:

 • Manglende vedligeholdelse af boligen
 • Utidssvarende konstruktion
 • Beboerens adfærd (f.eks manglende udluftning)

Ofte er skimmelsvamp en kombination af flere faktorer.

 

5 gode indeklimavaner

 1. Luft ud hver dag - mindst 2 x 10 minutter
 2. Fugt skal ud - tænd emhætten, når du laver mad
 3. Tør gulv og vægge af efter bad og luft ud
 4. Tør ikke tøj indendørs - så vidt muligt
 5. Opvarm alle rum til 20 grader

 

5 trin til at fjerne skimmelsvamp i din bolig

 1. Find årsagen til skimmelsvampen
 2. Fjern årsagen
 3. Rens overflader med desinficerende rengøringsmidler
 4. Hold øje med om skimmelsvampene kommer igen
 5. Kontakt udlejer og få hjælp og vejledning

 

Dit ansvar

Høj luftfugtighed i boligen kan skyldes manglende opvarmning, for lidt udluftning eller, at du tørrer tøj indendørs. Hvis skimmelsvampen er opstået som følge af forkert brug af boligen, har du selv pligt til at fjerne den.

Det er derfor vigtigt, at du gør grundigt rent, lufter godt ud og holder samme temperatur i alle rum. Tjekker at aftrækskanaler og ventiler fungerer og er rene.

 

Hvis du bor til leje

Hvis du har mistanke om at skimmelsvampen skyldes bygnings konstruktion eller manglende vedligeholdelse, skal du kontakte din udlejer. Hvis ejer ikke gør noget ved problemet, kan du indbringe sagen for Beboerklagenævnet (lejemål i almene boligselskaber) eller Huslejenævnet (private lejemål).

 

Udlejers ansvar

Bygninger skal være sunde og sikre at opholde sig i. Derfor skal de løbende vedligeholdes. Det er ejeren, der har ansvaret for vedligeholdelsen.

Skimmelsvamp kan opstå på grund af fugt i konstruktionerne, f.eks hvid der er utætheder i tag, facader eller dampspærre, kuldebroer, fugt fra grunden, utætte installationer eller andet. Hvis skimmelsvamp skyldes sådanne fejl, er det udlejers ansvar af fjerne skimmelsvampen og årsagen.

Byrådet har pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger. Pligten indebærer blandt andet, at kommunen skal reagere, hvis den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold, er angrebet af skimmelsvamp.