Skimmelsvamp i din bolig

Her kan du læse om skimmelsvamp og om hvad du selv kan gøre for at undgå det. Du kan også læse om, hvem du kan henvende dig til, hvis der er skimmelsvamp i din bolig.

Boliger skal være sunde og sikre at opholde sig i. Derfor føre Randers Kommune tilsyn med boliger, når der er mistanke om sundhedsfare, f.eks. ved høj vækst af skimmelsvamp.

På denne side kan du læse mere om, hvad du kan gøre for at undgå vækst af skimmelsvamp, hvordan det fjernes hvis det er opstået

Hvis du bor til leje

Har du mistanke om, at skimmelsvampen skyldes bygnings konstruktion eller manglende vedligeholdelse, skal du kontakte din udlejer.

Udlejers ansvar

Bygninger skal være sunde og sikre at opholde sig i. Derfor skal de løbende vedligeholdes. Det er ejeren, der har ansvaret for vedligeholdelsen.

Skimmelsvamp kan opstå på grund af fugt i konstruktionerne, f.eks hvid der er utætheder i tag, facader eller dampspærre, kuldebroer, fugt fra grunden, utætte installationer eller andet. Hvis skimmelsvamp skyldes sådanne fejl, er det udlejers ansvar af fjerne skimmelsvampen og årsagen.

Byrådet har pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger. Pligten indebærer blandt andet, at kommunen skal reagere, hvis den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold, er angrebet af skimmelsvamp.

Sådan fjernes skimmelsvampene

5 trin til at fjerne skimmelsvamp i din bolig hvis du er så uheldig, at det er kommet i din bolig.

Henvendelse for at få hjælp og vejledning

Hvis du selv har forsøgt at fjerne skimmelsvampen, men det kommer igen og hvis du har rettet henvendelse til din udlejer, som ikke gør noget ved problemet, hvad kan du så gøre?

Hvad er skimmelsvamp

Hvordan kan du se, om der er skimmelsvamp i din bolig? Hvilke kendetegn har skimmelsvamp?

Hvordan undgås skimmelsvamp?

Her finder du gode råd til, hvordan du kan undgå, at der opstår skimmesvamp i din bolig.