Om områdefornyelse

Områdefornyelse er en helhedsorienteret fornyelse af nedslidte og problemramte byområder samt ældre erhvervs- og havneområder, der er udpeget til byomdannelsesområder, og som ikke umiddelbart kan omdannes på markedsvilkår.

Områdefornyelse støttes økonomisk af indenrigs- og socialministeriet. Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. Det er også muligt at få støtte til planlægning, udredning og organisering i forbindelse med omdannelse af ældre erhvervs- og havneområder. En forudsætning er, at interessenterne i området inddrages i planlægningen og gennemførelsen af indsatsen.

Kommunalbestyrelsen kan ved at udarbejde et byfornyelsesprogram ansøge indenrigs- og socialministeriet om reservation af midler (statsstøtte). Byfornyelsesprogrammet skal bl.a. indeholde en beskrivelse af området, herunder problemer og ressourcer, en beskrivelse af de kommunale og private initiativer, en handlings- og tidsplan, et budget mv.

Ved områdefornyelse kan statsrefusionen højst udgøre en tredjedel af kommunens udgifter – dog højst 10 mio. kr.