Områdefornyelse i Øster Tørslev

Se programmet for områdefornyelse i Øster Tørslev her

Historik

I 2011 fik Randers Kommune, via Socialministeriet, reserveret tilskud på 1.500.000 kr. til områdefornyelse i Øster Tørslev.

I løbet af 2. halvår 2011 har der været en lang række borgerinddragelsesmøder, som basis for ”Program for områdefornyelse – Øster Tørslev”. Dette handler om trafikforbedringer, forskønnelse af bymidten, etablering af et bytorv, et stiforløb langs åen, indretning af grønne aktivitetsområder, og nedrivning af forfaldne bygninger.

Programmet er godkendt af Randers Byråd i februar og af By- Bolig og Landdistriktsministeriet april 2012.

Derefter fremsendtes på vegne af LAG – Randers ansøgning til Natur Erhverv Styrelsen om 1,8 mio. kr. i tilskud fra EU-midlerne. Dette var en forudsætning for Byrådets godkendelse af den samlede økonomi på 6,3 mio. kr. Den endelige godkendelse skete medio oktober 2012.

Efter forudgående udbud af rådgiveropgaven i forbindelse med anlægsarbejderne modtog vi tilbud marts 2013. Denne opgave er nu tildelt en rådgivergruppe bestående af arkitekt Bjarne Bang, Randers – landskabsarkitekt Torben Wainø, Århus – ingeniørfirma Vognsen, Randers

Tidsplanen for arbejderne kan ses her. 

Kontaktoplysninger til entreprenør, rådgiver mv. kan ses her. Tegninger over projekterne kan ses her Byggemødereferaterne kan ses her.

Arkitekt Peter Nielsen, Randers Kommune
peter.nielsen@randers.dk - 89 15 15 86