Om byfornyelse, støttet byggeri og områdefornyelse

Både støttet byggeri, byfornyelse og områdefornyelse omhandler anlægsinvesteringer, som ejerne i varierende omfang får offentlig støtte til.

Støttet byggeri

Støttet byggeri er boligbyggerier og boliglignende institutionsbyggerier, som er opført med offentlig støtte. De bygges typisk af almene boligorganisationer, og formålet er at bygge tidssvarende boliger til en acceptabel husleje. Boligbyggerier, der er opført med offentlig støtte, skal overholde nogle mådeholdskrav, bl.a. må boligerne ikke være for store, og de skal have en god, men ikke luksuspræget, kvalitet.

 

Byfornyelse

Byfornyelse har traditionelt været en lovbundet støtteform, hvor nedslidte og utidssvarende boligejendomme i byerne blev renoveret og fik installeret køkken og bad med offentlig støtte. Desuden var det praksis, at baggårdene blev ryddet og gjort egnede til ophold.

 

Områdefornyelse

Områdefornyelse er en planlægnings- og anlægsproces, hvor man forsøger at opgradere et helt kvarters ubebyggede arealer, skabe samlingssteder og forbedre områdets omdømme gennem en bred indsats, hvori der også kan indgå sociale og kulturelle tiltag. Den offentlige støtte gives typisk til at gennemføre en demokratisk proces med beboerne i området, samt til eventuelle anlægsinvesteringer som f.eks. parker, forsamlingssteder, legepladser og opholdsarealer for hele kvarterer.