Ny områdefornyelse

Vil du være med til at skubbe til udviklingen i din landsby? Har I nogle ideer til jeres landsby som I gerne vil have realiseret?

Byråd vil i efteråret 2017 udvælge nye byer til områdefornyelse. Derfor inviterer Randers Kommune nu landsbyerne til at melde sig, hvis det lige netop har interesse for jeres landsby.

En områdefornyelse er en 5-årig helhedsorien­teret byudviklingsindsats i byer, som har behov for et særligt fokus. Områdefornyelsen er administreret af kommunen, og skal understøtte en positiv udvikling i samarbejdet med lokale aktører i landsbyen.

De centrale elementer i en områdefornyelse kan være:

  • At forbedre byrum – pladser, parker, veje, og stier.

  • At inddrage lokale aktører og borgere.

  • At koordinere fysiske og sociale indsatser.

  • At forbedre boliger og friarealer

  • At styrke private investeringer i området.

Når byrådet skal vælge nye landsbyer til områdefornyelse i Randers Kommune, vil der bl.a. blive taget udgangspunkt i følgende: 

  • Lokalt ejerskab og engagement

  • Udviklingsplaner

  • Bygningsarv og bevaring

  • Tomme og nedslidte boliger

  • Nedslidte fællesarealer

Derfor vil det være en fordel, hvis I kan lægge vægt på nogle af disse punkter i ansøgningen.

Indsend en kort ansøgning som beskriver motivationen for ansøgning, det lokale engagement og hvorfor en områdefornyelse netop vil gøre en forskel i jeres landsby. Det må max fylde en A4 og skal indsendes til plan@randers.dk senest den 1. september 2017.

Hvis I har spørgsmål er I velkommen til at ringe på tlf. 8915 6900