Byfornyelsesstrategi

Den 12. juni 2010 vedtog Randers Byråd 'Byfornyelsesstrategi 2010' og afsatte dermed 3,5 mio. kr./år til byfornyelse i Randers Kommune.

Målsætningen for byfornyelsesstrategien er:

  • at igangsætte en positiv udvikling og omdannelse af nedslidte eller problemramte byer og byområder, så de bliver attraktive for bosætning og privat investering.
  • at tydeliggøre kommunens mulighed for at påvirke udviklingen i byer og landsbyer igennem byfornyelse.
  • at sikre sunde og tidssvarende boliger der hvor markedet ikke sikrer den ønskede udvikling og fornyelse.
  • at gøre opmærksom på at byfornyelse også gælder landsbyer.
  • at igangsætte projekter, som er med til at sætte skub i lokale initiativer og som skaber interessante boligområder/byområder hvor kulturarven er indtænkt som katalysator for en positiv udvikling.
  • at sikre en fælles forståelse for byfornyelses potentialer.